Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Η Π. Ε. Άρτας δέχεται ξανά αιτήσεις για ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΕίχαν ανασταλεί λόγω εκλογών
Προθεσμία υποβολής από 30-5-2012 έως και 8-6-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
(για τη συνέχιση προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 
   Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π.πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που υλοποιεί με συμπράττοντα φορέα την Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ότι, μετά το από 30-5-2012 σχετικό Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ,συνεχίζονται από την Τετάρτη 30-5-2012 οι διαδικασίες επιλογής συμμετεχόντων/ωφελούμενωντης πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.
   Ως εκ τούτου, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των... υποψηφίων ωφελουμένων στο πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με δικαιούχο φορέα την Ε.Ψ.Ε.Π. και συμπράττοντα φορέα την Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 23.401/1/2012), που είχε ανασταλεί λόγω της εκλογικής διαδικασίας, από 30-5-2012 συνεχίζεται κανονικά και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 30-5-2012 έως και 8-6-2012.
   Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις στο τηλ. επικοινωνίας26510-39820. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...