Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ιστορικό "ΟΧΙ" του Δημ.Συμβουλίου Καρδίτσας για τα αιολικά στα Άγραφα.Αρνητικά αποφάνθηκε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας σε μια μαραθώνια συνεδρίαση για τα Αιολικά στις βουνοκορφές των Αγράφων.
Οι εντάσεις δεν έλειψαν μιας και στην αίθουσα του ΔΣ παρευρίσκονταν φορείς και πολίτες  που αντιδρούσαν στην κατασκευή των τριών αιολικών ασκώντας πιέσεις τόσο στην εταιρεία αλλά και στους συμβούλους.
 Η απόφαση η οποία πάρθηκε κατά πλειοψηφία ανέφερε ..ότι η επενδυτική πρόταση μπορεί να τραυματίσει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον και να έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, στην τουριστική προβολή της ευρύτερης ορεινής περιοχής καθώς και στις δραστηριότητες των ανθρώπων που ζουν από και κοντά στη φύση.
Θυμίζουμε ότι εδώ και μέρες υπήρχε .άλεσμα φορέων και πολιτών για να ακυρωθεί η εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές των Αγράφων


Πηγή: http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/2013/11/blog-post_4304.html#ixzz2m3CZ1br6


ΣΧΟΛΙΟ....

Η Αιολική Ενέργεια δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια νέα γιγάντια αγορά που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών που έτρεξαν όπως ήταν αναμενόμενο, να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή γι' αυτούς νομοθεσία και τις τεράστιες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριφερόμενοι σαν νέοι αποικιοκράτες και επένδυσαν οικονομικά στο τελευταίο αγαθό που μας απέμεινε: Τον αέρα που αναπνέουμε!

Η Αιολική ενέργεια, αν της αφαιρέσουμε όλα τα στολίδια και τις ωραίες λέξεις, είναι ο καινούργιος μπελάς που μας βρήκε, από τη στιγμή που κάποιοι ανακάλυψαν τον τόπο μας και σαν κατακτητές, απαίτησαν Γη και Ύδωρ, ή για να κυριολεκτούμε, Γη και Αέρα.
Αν φυσικά γινόταν κάτι τέτοιο στην αρχαιότητα, οι κάτοικοι αυτής της περιοχής θα τους πετούσαν στους γκρεμούς της Μεγαλόχαρης - δεν χρησιμοποιώ τις λέξεις πρόγονοί μας για να μην προσβάλω τη μνήμη τους..

Όσο για τη διαδικασία αλλά και τις μεθοδεύσεις που ακολούθησε η Δημοτική αρχή του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη για να ληφθεί η επιεικώς απαράδεκτη 128/2011 απόφαση http://radovizi-artas.blogspot.gr/2011/07/blog-post_05.html αδιαφορώντας πλήρως για τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας το "ΡΑΔΟΒΥΖΙ ΑΡΤΑΣ" τους αφιερώνει το παρακάτω κείμενο.
Στο Δήμαρχο κ.Γαλλίκα και στους Δημοτικούς Συμβούλους που ψήφισαν την παραπάνω απόφαση.

Αντιγράφουμε από την «Μετριοφροσύνη της Δημοκρατίας» του Αλμπέρ Καμύ:
«.η δημοκρατία, είτε είναι κοινωνική είτε πολιτική, δεν μπορεί να θεμελιώνεται πάνω σε μια πολιτική φιλοσοφία που αξιώνει να γνωρίζει και να ρυθμίζει τα πάντα. Ο αληθινός δημοκράτης πιστεύει ότι ο λόγος μπορεί να φωτίζει μεγάλο αριθμό προβλημάτων και ίσως να ρυθμίζει άλλα τόσα. Αλλά δεν πιστεύει ότι ο λόγος βασιλεύει, ως μόνος κυρίαρχος, σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο δημοκράτης είναι μετριόφρων. Ομολογεί ένα ορισμένο ποσοστό άγνοιας, αναγνωρίζει τον εν μέρει ριψοκίνδυνο χαρακτήρα της προσπάθειάς του και το ότι δεν τα κατέχει όλα. Και, με αφετηρία αυτήν την παραδοχή, αναγνωρίζει ότι χρειάζεται να συμβουλεύεται τους άλλους, να συμπληρώνει εκείνο που δεν γνωρίζει με αυτό που εκείνοι γνωρίζουν. Δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα που να μην του έχει δοθεί από τους άλλους και να μην υπόκειται στη διαρκή συμφωνία τους. Όποια απόφαση και αν κλήθηκε να πάρει, αποδέχεται ότι οι άλλοι, για τους οποίους πάρθηκε αυτή η απόφαση, μπορούν να την κρίνουν διαφορετικά και να του το λένε».

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Στις 10 Δεκεμβρίου η δημοπράτηση του δρόμου Βελεντζικού - Σκουληκαριάς (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)


1. Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ-ΒΕΛΕΤΖΙΚΟ», συνολικού προϋπολογισμού 
4.850.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ και αναθεωρήσεις. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 3.912.814,22 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και 
απολογιστικά).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας, Γραμματεία ΤΥΔ Δήμου Αρταίων, 
Περιφ. οδός & Αυξεντίου - Άρτα, μέχρι την 5-12-2013 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813 
62235-222, FAX επικοινωνίας 2681362205, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Κα Σοφία 
Γρύλλια.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την …10-12-2013., ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 4η (τέταρτη) και 5η 
(πέμπτη) παντός Νομού, για έργα κατηγορίας εργασιών Οδοποιίας. β) αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ της χώρας των, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου. γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εφόσον την τελευταία πενταετία 
έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο στην χώρα τους 
όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ΜΕΕΠ. δ) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο του 
άρθρου 16 παρ. 7 του Ν3669/08 και με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας 
ε) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι τάξεις 4η
, 5η
 παντός Νομού, για την κάλυψη των κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους 
όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας στ)Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 3η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίες 
οδοποιίας , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίες) .
 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 78.257,00 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 6. Το έργο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - 
ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013», χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
με το ποσόν των 4.850.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Προκαταβολή μπορεί να χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
 Άρτα 19-11-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

Προσωρινά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για 28.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Προσωρινά αποτελέσματα του ΟΑΕΔ για 28.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας


Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας», ο οποίος αφορά στους ωφελούμενους ανέργους οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για πέντε μήνες σε δημόσιους φορείς (Δημόσια Πρόσκληση 5/2013 του Διοικητή του ΟΑΕΔ), καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων για το ίδιο πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Τα αποτελέσματα αφορούν 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Ειδικότερα, οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) στην ενότητα e-υπηρεσίες/ πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειόμενων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.
Η κατάρτιση των πινάκων έγινε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.
Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη δημόσια πρόσκληση ανέργων για 7.400 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου.
Η δημόσια πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Περικλής Μίγδος:Θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Γ.Καραϊσκάκη.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Την πρόθεσή του να κατέλθει ως υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, ανακοινώνει ο Περικλής Μίγδος και εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν το 2010 να αποσύρει την υποψηφιότητά του.
    Στην ίδια ανακοίνωση κωδικοποιεί τους λόγους που τίθεται επικεφαλής μιας νέας προσπάθειας συγκρότησης και διεύρυνσης της αυτοδιοικητικής κίνησης.
    Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρει: 
«Λίγο πριν τις εκλογές του 2010 ξαφνικά παρουσιάσθηκαν μεγάλα προβλήματα στις επαγγελματικές μου δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να αναγκασθώ την τελευταία στιγμή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου ως υποψήφιος Δήμαρχος. Συνέπεια αυτών ήταν τότε να θυσιάσω το «εγώ», να πικράνω και να στεναχωρήσω συνεργάτες και φίλους».
    Με την πάροδο του χρόνου τα επαγγελματικά τακτοποιήθηκαν οριστικά και απερίσπαστα πλέον, θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία των συνδημοτών μου.
    Μετά από παρότρυνση παλιών συνεργατών και νέων φίλων, πήρα την απόφαση να κατέλθω ως ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, σε μια εποχή μάλιστα, απαξίωσης των θεσμών, οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Για την αντιμετώπισή τους χρειάζεται η συστράτευση όλων μας.


    Η τοπική αυτοδιοίκηση ως αποκεντρωμένος θεσμός, ως κύτταρο της δημοκρατίας, ως τοπική εξουσία –  η πιο κοντινή στους πολίτες, αυτή την περίοδο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την ομπρέλα προστασίας των επιπτώσεων της κρίσης και παράλληλα να πρωτοστατήσει σε ένα σχεδιασμό ανασυγκρότησης σε όλους τους τομείς.
  
Περικλής Μίγδος
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Γ.Καραϊσκάκη

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Αυτή η Γη είναι δική σου. Γεραμπής (Γαύρογος)Ποιός έχει δικαίωμα να καταστρέψει αυτό τον τόπο φυτεύοντας ΑΝΕΜΟΤΕΡΑΤΑ ??

Με την 128/2011 απόφαση το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη ο Γαύρογος παραχωρείται στους τυχοδιώκτες της "Πράσινης Ανάπτυξης" http://radovizi-artas.blogspot.gr/2011/07/blog-post_05.html

ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ-ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΑ

Μόνο Εσύ δικαιούσαι να ορίσεις τη μοίρα και το μέλλον της παρθένας Γης σου! Καμία υπεράνω ρυθμιστική αρχή, κανείς Δήμαρχος ή Δημοτικός Σύμβουλος και κανένας "ευπατρίδης τυχοδιώκτης επενδυτής", δεν έχει το δικαίωμα (στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης-και όχι μόνο)  να υπερβεί τη δική σου βούληση!
 Κανείς δεν μπορεί να σε παρακάμψει μήτε να σε αντικαταστήσει, εάν Εσύ δεν το επιτρέψεις!Ο τόπος είναι δικός σου και αυτά τα Άγια Χώματα ανήκουν σε Σένα και στις επόμενες Γενιές. Εσύ τα κράτησες Αμόλυντα και Λεύτερα αιώνες τώρα…Και Εσύ θα αποφασίσεις ποια εικόνα θέλεις και αξίζει για τον Τόπο Σου!


Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Στην κυκλοφορία ο ανισόπεδος κόμβος της Ιόνιας στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας

kombos agioy dhmhtrioy 2011 1os
Με την παρουσία του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων Στρ. Σιμόπουλου - Αναβάλλεται η εκδήλωση ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ
Στην κυκλοφορία κανονικά και για όλα τα οχήματα δίνεται σήμερα το μεσημέρι το τμήμα της Ιόνιας οδού από Σελλάδες μέχρι πρώην στρατόπεδο Φιλιππιάδας, συμπεριλαμβανομένου και του ανισόπεδου κόμβου στον Άγιο Δημήτριο Πέτα. Ο κόμβος έχει ολοκληρωθεί ως προς την διέλευση οχημάτων και την είσοδο έξοδο για κάθε κατεύθυνση της Ιόνιας οδού, όμως οι εργασίες συνεχίζονται με το ίδιο εντατικούς ρυθμούς για την ολοκλήρωση και όλων των απαιτούμενων παρεμβάσεων στην οδό Άρτας – Τρικάλων κάτω από τη γέφυρα και όλες τις γύρω προσβάσεις.
(22/11/2013)

Η παράδοση του κόμβου στην κυκλοφορία θα γίνει στις 11:30 με την παρουσία στην Άρτα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτου Σιμόπουλου και του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, ενώ αμέσως μετά θα αναχωρήσουν για το νομό Πρέβεζας προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκεί τα εγκαίνια του δρόμου Καρτέρι – Πάργα που επίσης ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία.
Σε ότι αφορά το έργο του ανισόπεδου Κόμβου η συμβατική υποχρέωση παράδοσης του έργου λήγει στο τέλος του χρόνου. Ωστόσο από πλευράς της αναδόχου εταιρείας καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να παραδοθεί συντομότερα. Στο μεταξύ όμως κι ενώ το μεγαλύτερο μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί, ο κόμβος μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία κανονικά και μάλιστα με τις εισόδους και εξόδους του από και προς την Ιόνια οδό.
Αναφορικά με την πληροφόρηση που υπήρξε ότι η κυκλοφορία θα επιτρέπεται μόνο σε ΙΧ αρχικά και όχι σε βαρέα οχήματα, σε διευκρινήσεις που αναζητήσαμε για το θέμα, μας επισημάνθηκε ότι αυτό δεν ισχύει και πως τόσο το τμήμα της Ιόνιας όσο και ο κόμβος παραδίδεται κανονικά και για όλα τα οχήματα στην κυκλοφορία από σήμερα. Αυτό όπως επισημάνθηκε δεν εμποδίζει την εταιρεία να εργάζεται για την ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων εργασιών στην ισόπεδη οδό Άρτας – Τρικάλων κάτω από τη γέφυρα και γύρω από αυτή. Η εκτίμηση, πάντως από πλευράς της αναδόχου είναι ότι και αυτές οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ συντομότερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης του έργου. Σε ότι αφορά τη συγκέντρωση υδάτων κάτω από τη γέφυρα κάτι που επισημάνθηκε με αφορμή και την προχθεσινή μπόρα, σημειώθηκε πως δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι του έργου και ασφαλώς υπάρχει πρόβλεψη για πλήρη απορροή όχι μόνο επί της Ιόνιας αλλά συνολικά σε όλη την έκταση του έργου.
Άγνωστο παραμένει αν η σημερινή παρουσία του Γενικού Γραμματέα θα συνοδεύεται από κάποια σχετική τελετή ή κορδέλα εγκαινίων του Κόμβου, πάντως η μακρά ιστορία του και η μεγάλες καθυστερήσεις, που το βάφτισαν «γεφύρι της Άρτας» στο παρελθόν, σίγουρα θα κάνουν τους Αρτινούς να αναφωνήσουν «επιτέλους!». Και ένας λόγος παραπάνω βέβαια γιατί προκειμένου να κατασκευαστεί χρειάστηκε το τελευταίο διάστημα και πάλι να σηκώσει όλο τον κυκλοφοριακό φόρτο η περιφερειακή οδός της Άρτας.
Την επόμενη Παρασκευή η ενημέρωση για το ΕΣΠΑ
Στο μεταξύ η απόφαση παράδοσης σήμερα στην κυκλοφορία του κόμβου και η παρουσία του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων στην Άρτα, καθώς και ο προγραμματισμός για εγκαινίαση αμέσως μετά του δρόμου Πάργα-Καρτέρι, οδήγησε στην αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στις 11 το πρωί ενημέρωσης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή των έργων του ΕΣΠΑ για την Άρτα.
Η εν λόγω ενημέρωση επρόκειτο να γίνει σήμερα στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας με την παρουσία και του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ. Καχριμάνη, ο οποίος αμέσως μετά θα είχε συνάντηση και με τους εκπροσώπους του τοπικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Με αφορμή την παρουσία του κ. Σιμόπουλου και τον προγραμματισμό παράδοσης των έργων στους δυο νομούς, δόθηκε αναβολή για την επόμενη Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Νιάλα Αγράφων. «Μια ξεχασμένη σελίδα της ιστορίας»Σκηνοθέτης. Στάθης Γαλαζούλας.

Το γεγονός συνέβη τον Απρίλη του 1947 στη Νιάλα των Αγράφων  και καταγράφηκε ως «τραγωδία της Νιάλας» ή «συμφιλίωση της Νιάλας». Μονάδες ανταρτών και κυβερνητικού στρατού αδελφώθηκαν για μία μόνο νύχτα στη Νιάλα των Αγράφων μπροστά στη μανία της φύσης.

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Δεν Μιλάνε Για Σχοινί Στο Σπίτι Του Κρεμασμένου ( Γράφει ο Χρήστος Καπερώνης )-Απάντηση στο άρθρο του κ Ζιώβα στην εφημερίδα "Ηχώ της Άρτας" της 14/11/13 για το ντοκιμαντέρ του Β. Γκανιάτσα με θέμα "το γεφύρι της Άρτας". 

Γράφει ο Χρήστος Καπερώνης. 
Αγαπητέ κ. Διευθυντά Διάβασα στην έγκριτη εφημερίδα σας την 14-11-2013 το εκτενές και κολακευτικό σχόλιο για την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ για το γεφύρι της Άρτας του Βασίλη Γκανιάτσα.
Για την ταινία - προσφορά στην ιστορία της πόλης αλλά και την ευμενή-καθολική απήχηση που είχε η προβολή της στους ...
Αρτινούς. 

Παρακάτω όμως με έκπληξη ως παραφωνία των παραπάνω διάβασα την άποψη του κ. Βασίλη Ζιώβα με τίτλο Μια καλή δουλειά, αμαυρώθηκε από ιστορικές παραχαράξεις και αντικομουνιστικές αιχμές . Σεβαστή βέβαια η προσωπική άποψη του καθενός, αλλά διαβάζοντάς το είχα την εντύπωση έβλεπα μπροστά μου έναν σκελετό βγαλμένο από το εμφυλιοπολεμικό χρονοντούλαπο.

Η άποψή του σχετικά με το περιεχόμενο της ταινίας, οι κρίσεις του για τις αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, αλλά και η δικαιολόγηση τις αποτρόπαιων πρακτικών που ακολούθησαν οι δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ως τιμωρία η παραδειγματισμό με εξέπληξε. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί κατακτητές μόνο κακοί και λαομίσητοι υπάρχουν .Δεν υπάρχουν διλήμματα σ΄αυτό το θέμα. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι. Σαν μονάδες αυτοί, ναι, διαχωρίζονται σε καλούς και κακούς, ανεξαρτήτως φυλής, εθνότητας και ιδεολογίας. 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΩΝ ΠΥΡΠΟΛΗΘΗΚΕ ΤΟ 1948.  ΕΝΤΟΙΧA ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΞΥΛΑ ΤΟΥ


Ναι σε αυτούς υπάρχουν οι εξαιρέσεις σαν αυτή που περιλαμβάνει η ταινία. Αυτό όμως δεν δίνει συγχωροχάρτι στο σύνολο των κατακτητών. Είναι προφανές. Όπως υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι ,αυτούς που αναφέρω παρακάτω Αφού λοιπόν -κατά την γνώμη μου-μικρόψυχα και μικροπολιτικά προσέγγισε το θέμα, θα ήθελα -εκφράζοντας προσωπικές απόψεις-να θέσω και εγώ μερικά ερωτήματα χωρίς αυτά κατ΄ανάγκην να προσωποποιούνται στο πρόσωπό του, χρησιμοποιώντας το βήμα της εφημερίδας σας .

Τι πρέπει λοιπόν σήμερα εν έτει 2013 , να κάνουμε μια νέα αποτίμηση και επιμερισμό ευθυνών του εμφυλίου πολέμου μετά από 65 χρόνια; Να ξεθάψουμε πάλι τα φαντάσματα της περιόδου εκείνης; Ναι . Να την κάνουμε ,αλλά όπως λέει ο λαός στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί. 

Γιατί δυστυχώς, το σχοινί είναι αυτό με το οποίο οι άνδρες του Δημοκρατικού Στρατού , στις 28-Μαρτιου του 1949 πέρασαν θηλιά σε μια άλλη θρυλική γέφυρα με 60 κιλά εκρηκτικά και την ανατίναξαν. Θύμα τους η Ιστορική γέφυρα Κοράκου στον Αχελώο στις Πηγές Άρτας στα σύνορα Άρτας-Καρδίτσας, η μεγαλύτερη μονότοξη γέφυρα των Βαλκανίων .Όχι μόνο δεν παραδειγματιστήκαν από τον μισητό κατά τα άλλα Γερμανό αξιωματικό που σεβάστηκε το ιστορικό μνημείο, το γεφύρι της Άρτας, αλλά έγιναν χειρότεροι και αυτών των κατακτητών. Αρχές του 1949 τελευταίο έτος του εμφυλίου πολέμου, η Ιη μεραρχία του Δημ. Στρατού υπό τον Καπεταν- Γιώτη [ψευδώνυμο του Χαρίλαου Φλωράκη] και η ΙΙη υπό τον Καπεταν- Διαμαντή {ψευδώνυμο του Γιάννη Αλεξάνδρου ] ανατίναξαν το ιστορικό γεφύρι που έχτισε με χιλίους κόπους το 1515 μ.Χ , ο Άγιος Βησσαρίων {επίσκοπος τότε Λαρίσης}. 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΩΝ ΠΥΡΠΟΛΗΘΗΚΕ ΤΟ 1948.  ΕΝΤΟΙΧA ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΞΥΛΑ ΤΟΥ (3)Ήταν τότε που οι δυνάμεις Δ.Σ απέτυχαν να καταλάβουν την Άρτα ,ναι την Άρτα, απωθήθηκαν στο Πέτα από τον Κυβερνητικό Στρατό και καταδιωκόμενοι έφτασαν στη γέφυρα Κοράκου στις 28 Μαρτίου 1949 αποδεκατισμένοι.Ο καπεταν Διαμαντής είχε λάβει την εντολή από τον προπορευόμενο των δυνάμεων Χαρίλαο Φλωράκη να ανατινάξει την γέφυρα ώστε να μην τους ακολουθήσει κανείς. Ίδια νοοτροπία με αυτήν των Γερμανοκαταχτητών όταν αποχώρησαν από την Άρτα. Πρώτο μέλημά τους να φύγουν ανενόχλητοι . 

Για του λόγου το αληθές μπορείτε να ανατρέξετε στα ιστορικά αρχεία του Κ.Κ.Ε για να πληροφορηθείτε και το παρακάτω τηλεγράφημα του καπεταν Διαμαντή για το ‘’ηρωικό’’ κατόρθωμα του. Ραδιοτηλεγράφημα: «Τμήματα πέρασαν γέφυρα ΣΤΟΠ. Ξεκόπηκε μια διμοιρία δυτικά Αχελώου ΣΤΟΠ. Γέφυρα ανατινάξαμε 21.15 ΣΤΟΠ. 28.3.49, ώρα 23.50 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» Αυτή είναι και η ομολογία - απόδειξη του ανοσιουργήματος που διέπραξαν. Ποιανού γέφυρα ήταν αυτή που γκρέμισε ο Δημ. Στρατός; Των Γερμανών η των Ιταλών, ποιανού; Τη δική σας,τη δική μας, την γέφυρα όλων μας γκρέμισαν. Τη γέφυρα που σεβάστηκαν οι Τούρκοι, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί για να έρθει ο Δημοκρατικός Στρατός να την ανατινάξει. .Δεν βρέθηκε ένας μα ούτε ένας ανάμεσά τους να αναλογιστεί τι πάμε να κάνουμε; 

-2- Δεν βρέθηκε ένας, ‘’ μορφωμένος Φιλέλληνας’’ από αυτούς και να τον αναφέρουμε σήμερα όπως αναφέρουν τον Γερμανό που ΔΕΝ ανατίναξε το γεφύρι της Άρτας; . Ας το έκανε, η ας προσπαθούσε ένας να το εμποδίσει . Ένας και θα τον μακαρίζαμε σήμερα. Ίσως να λιποψύχησαν μεσα στον πανικό τους. Ανθρώπινο είναι Κοίταζαν μόνο να σώσουν το τομάρι τους. τη γέφυρα θα κοίταζαν?. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι. 

Είναι αφελές το δικαιολόγημα ότι καταδιώκονταν κατά πόδας από τον Εθνικό Στρατό και αναγκάστηκαν να το κάνουν .Είναι πρόφαση. Γιατί οι περισσότεροι είχαν ήδη περάσει τη γέφυρα με νύχτα και δεν κινδύνευαν πλέον στα δύσβατα και απάτητα μέρη της Αργιθέας και των Αγράφων. Πάντως για τη διμοιρία που παράτησαν αποκομμένη δυτικά του Αχελώου στα χέρια του Κυβερνητικού Στρατού, λίγο φαίνεται τους ένοιαξε. Αν υπήρχε η γέφυρα, ισως περνούσαν και αυτοί. Επιπλέον τώρα είχαν το πλεονέκτημα της ενέδρας. Όμως και ο Κυβερνητικός Στρατός μπορούσε άνετα να περάσει τον Αχελώο από την γέφυρα του Μεσοπύργου 15 χιλιομ. πιο κάτω .Δεν το έκανε προφανώς γιατί δεν ήταν στα σχέδιά του η διείσδυση στην Θεσσαλία και το άνοιγμα νέου μετώπου όσο υπήρχε ο Γράμμος.. 

ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΑ ΞΥΛΑ ΑΠΟ ΠΥΡΠΟΛΗΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ 1948 ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΤΑΣΟύτως η άλλως μηχανοκίνητα από την πετρογέφυρα δεν περνούσαν γιατί απλούστατα δεν υπήρχε δρόμος. Έτσι αποδεικνύεται και η μη αναγκαιότητα της ανατίναξης. Λες και το έκαναν από εκδίκηση. Πέντε μόνο μήνες πριν τη λήξη του εμφυλίου πολέμου…Κρίμα. Εδώ όμως χάριν της ιστορικής αλήθειας θα προσθέσουμε ότι την ίδια αυτή ημέρα τα αεροπλάνα των κυβερνητικών δυνάμεων προσπαθούσαν με εφορμήσεις και ρίψεις βομβών να αποκόψουν την γέφυρα για να μην περάσουν τα τμήματα του Δ.Σ στην Θεσσαλία. 

Πλην όμως ότι δεν κατόρθωσαν αυτοί, το κατόρθωσαν οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού χρεώνοντας χωρίς λόγο στο Κ.Κ.Ε αυτό το ανοσιούργημα. 
Και αν ο Γερμανός αξιωματικός θα παινεύοταν αν ζούσε ότι έσωσε την γέφυρα της Άρτας ,ένας άλλος αντάρτης του Δημ. Στρατού, ο Καραντάος παινεύονταν ξεδιάντροπα το 1951 στο Βόλο σε καφενεία ότι αυτός τοποθέτησε τα εκρηκτικά και ανατίναξε τη γέφυρα Κοράκου. Αυτό είναι το αίσχος! . Μήπως εν τέλει πρέπει να κατηγορήσουμε τον Γερμανό αξιωματικό γιατί δεν ανατίναξε το γεφύρι της Άρτας όπως έλαβε εντολή από τους ανωτέρους του, για να μην υπάρχει τίποτε σήμερα όπως δεν υπάρχει η γέφυρα Κοράκου και που τα βλέπουμε μόνο σε φωτογραφίες; Αν ικανοποιεί μερικούς ιδεοληπτικά , να το κάνουμε. 

Όσον αφορά για την Αγραφιώτη και την τύχη της ,θα θυμίσω ένα περίπου ανάλογο,, αυτό της Αγαθής, της 20χρονης κοπέλας του Δ.Σ που ανέφερε σε συνέντευξη του ο Χαρίλαος Φλωράκης αργότερα. Την βρήκαν τραυματισμένη οι κάτοικοι του χωριού μου και την περιέθαλψαν αν και ανήκε στο τμήμα που ανατίναξε τη γέφυρα Κοράκου. Δεν εκτελέστηκε. Αντίθετα. Δέχτηκε τις περιποιήσεις –ότι μπορούσαν -των κάτοικων των Πηγών. Του χωριού μας που υπέστη και αυτό ένα ανάλογο ολοκαύτωμα σαν το Κομμένο, όχι από Γερμανικές ορδές αλλά από τις δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού το 1948. 

Με την φυσική παρουσία και εντολή του Χαρίλαου Φλωράκη [Καπετάν- Γιώτη].Χωρίς κανένα λόγο, η μάλλον με δικαιολογία την πρόσκαιρη απουσία δύο ανταρτών του που την εξέλαβαν ως δολοφονική ενέργεια, πυρπόλησαν το χωριό μας και δολοφόνησαν μέσα στα σπίτια τους έξι ανήμπορους γέροντες, μιμούμενοι προφανώς τους Γερμανούς κατακτητές στο δόγμα των αντιποίνων. Η αιτία και η ενέργειες ομοιάζουν με αυτές του Κομμένου. Δόγμα συλλογικής ευθύνης . Μπορεί μερικοί να θεωρήσουν υπερβολική και αυστηρή τη σύγκριση, όμως έτσι είναι. 

-3- Η εντολή του ήταν σαφής ’’Να μην αφήσετε ούτε γάτα’.’ Όσοι πρόλαβαν κρύφτηκαν στις σπηλιές και στο δάσος να γλυτώσουν. Όσοι δεν μπόρεσαν τους έκαψαν μέσα στα σπίτια τους αφού πρώτα τους σκότωσαν. 

Όταν βρέθηκαν οι αργοπορημένοι αντάρτες ήταν πλέον αργά. Το χωριό είχε καεί όλο. Μια λεπτομέρεια. Όχι όλο ,γιατί κατά περίεργο τρόπο δεν κάηκαν τα σπίτια αυτών που ήταν η που πρόσκειντο στο Ε.Α.Μ -ΕΛΑΣ. Προφανώς κάποιος που ήξερε, ίσως και χωριανός μας που τους καθοδηγούσε στο έργο τους. Ένα από αυτά τα σπίτια που κάηκαν ήταν δυστυχώς και το πατρικό μας. Παρουσία του 18χρου -τότε -Πηγιώτη Βελαέτη Θεοφάνη ο οποίος διαμένει σήμερα στις Πηγές και έζησε τα γεγονότα, ο Χ.Φλωράκης απευθυνόμενος σ’αυτόν του είπε . ‘’ Βελαέτη . Έκανα ένα μεγάλο έγκλημα. Έκαψα το χωριό σας άδικα. Δεν ξέρω αν με συγχωρέσει ο θεός, αλλά τους δύο αντάρτες μου τους τιμώρησα’’. Λέγεται ότι έδωσε εντολή και τους εκτέλεσαν . 

Ακόμη και σήμερα υπάρχουν τα απομεινάρια της καταστροφής. Μπορεί κανείς να δει τα καμένα ξύλα των ερειπωμένων σπιτιών και τα έντοιχα καμένα ξύλα του Δημοτικού σχολείου του χωριού μας ,να χάσκουν ενάντια στη λήθη της μνήμης, θυμίζοντας τις συνέπειες του αδελφοκτόνου εμφυλίου .Μπορεί κανείς να επισκεφτεί τα απομεινάρια της γέφυρας Κοράκου για να νοιώσει το ανοσιούργημα που διαπράχτηκε. Κανείς δεν απολογήθηκε στις επερχόμενες γενεές αλλά και σε αυτούς που στερήθηκαν για 12 ολόκληρα χρόνια το μοναδικό πέρασμα της περιοχής από την Ήπειρο στη Θεσσαλία. 

Καλά λοιπόν τα πανό στην Ακρόπολη και στην Γιουγκοσλαβία, αλλά ξεχάσανε να αναρτήσουν στα ερείπια της γέφυρας Κοράκου ένα πανό του Κ.Κ.Ε και να γράφει ένα μεγάλο ‘’ΣΥΓΝΩΜΗ ‘’που όχι μόνο δεν την σώσανε, αλλά την γκρεμίσανε οι ίδιοι. Ίσως και σαν λύτρωση από το αμάρτημα που τους βαραίνει. 

Για αυτή τη γέφυρα ιδρύθηκε το 2010 Διανομαρχιακή Επιτροπή για την αναστύλωσή της από Αυτοδιοικητικούς και άλλους φορείς των νομών Άρτας- Καρδίτσας και ανθρώπους του πνεύματος και των τεχνών ανεξαρτήτως των ιδεολογικών παρατάξεων που ανήκουν. Μοναδικός μας σκοπός η αναστύλωση της γέφυρας Κοράκου. Μήπως , λέω μήπως, το επίσημο Κ.Κ.Ε σαν δείγμα έμπρακτης συμφιλίωσης, να αναγνωρίσει επίσημα το λάθος του Δημοκρατικού Στρατού και να συνεισφέρει στην αναστήλωση του η να την αναλάβει εξ ολοκλήρου , αφού η αντικειμενική ευθύνη ανήκει σάυτο. Είναι μία πρόταση χωρίς καμία σκωπτική διάθεση. 

ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΑ ΞΥΛΑ ΑΠΟ ΠΥΡΠΟΛΗΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ 1948 ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΡΤΑΣΈτσι λοιπόν σήμερα μετά από τόσα χρόνια δεν είναι δόκιμο ούτε προσφέρει κάτι το να ξύνουμε πληγές που έχουν ήδη κλείσει. Είναι ματαιόπονη προσπάθεια να ξαναγραφτεί την ιστορία όπως μας βολεύει . Έχουμε επάρκεια συλλογικής ιστορικής μνήμης. Έχουμε υποχρέωση να θυμούμαστε χωρίς να μισούμε. Και όταν πρέπει ,να υπενθυμίζουμε τα γεγονότα χωρίς διαστρέβλωση. Δεν χρειάζεται να αναμοχλεύουμε πάθη. Οι διχαστικές κραυγές σήμερα ακούγονται μόνο στο γυάλινο κλουβί της παραχαραγμένης ιστορίας . 

Είναι θλιβερό και μεμψίμοιρο το γεγονός , αντί να επαινούμε την προσπάθεια του Βασίλη Γκανιάτσα για τον μόχθο του στην μοναδική καταγραφή και διάσωση πληροφοριών και ιστορικών δεδομένων σχετικά με το χιλιοτραγουδισμένο γεφύρι της Άρτας, να θέτουμε κομματικούς αστερίσκους στο έργο του.Όσο για το Βασίλη Γκανιάτσα τον γνωρίζουν όλοι στην Άρτα. δεν χρειάζεται κανέναν πολλώ μάλλον εμένα να τον υπερασπιστεί. Έκανε μια καθαρά οπτικοαουστική αποτύπωση χωρίς να δανειστεί παραμορφωτικούς φακούς από κανέναν...

Μόνο και μόνο η επικριτική διάθεση όπως αποτυπώνεται στο άρθρο νομίζω ότι τον δικαιώνει ως αντικειμενικό κινηματογραφικό ιστοριτή του γεφυριού της Άρτας.  
Δεν πίστευα ποτέ ότι ένα μοναδικό ιστορικό οπτικό χρονογράφημα θα ξυπνούσε εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα .

Αυτές τις εποχές τις αφήσαμε πλέον στην ιστορία και μόνο. Δεν χρειάζεται να τις ξεθάβουμε κάθε λίγο.
Ούτε εμένα ήταν στις προθέσεις μου να το κάνω ,αλλά θεώρησα ως ‘’δικαίαν αφορμή’’ το άρθρο αυτό.

Καλούμε δε τον κ. Ζιώβα και θα χαρούμε πολύ να μας επισκεφθεί, με την ευρεία έννοια της φιλοξενίας και να δεί το όμορφο και πολύπαθο χωρίο μας. Αυτά χάριν της ιστορικής αλήθειας . 

ΠΗΓΕΣ ΑΡΤΑΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Μετά τιμής 
Χρήστος Β.Καπερώνης 

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Πως έδιωξαν οι Τοπολιανίσιοι το φοροεισπράχτορα!


Τα Τοπόλιανα είναι ένα όμορφο Ευρυτανικό χωριό, κοντά στον ποταμό Αχελώο και την ξακουστή γέφυρα της Τέμπλας. Παλιότερα ανήκαν στο Δήμο Απεραντίων (ή… Απενταρίων όπως έλεγαν χαριτολογώντας οι ντόπιοι). Σήμερα με τη νέα διοικητική ανακατάταξη συμπεριλαμβάνονται, πλέον, στο Δήμο των Αγράφων. Στην περιοχή υπάρχουν ερείπια αρχαίων οχυρώσεων, καθώς και τα περίφημα «ντάλικα» άλογα με τα πράσινα μάτια, μοναδικό είδος παγκοσμίως!

Οι κάτοικοι του χωριού είναι πανέξυπνοι, πρόσχαροι και χωρατατζήδες.
 Ειδικά για το τελευταίο χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι… διάσημοι!
Αν υπήρχε «πρωτάθλημα της φάρσας» είναι βέβαιο ότι οι Τοπολιανίσιοι θα το κατακτούσαν με μεγάλη διαφορά βαθμών, για να μην πούμε ότι και το ... «νταμπλ» δικό τους θα ήταν! Ατέλειωτες οι πλάκες που έχουν σκαρώσει οι ευφυείς χωρικοί, πλάκες που έχουν αφήσει εποχή και συζητιούνται για χρόνια κι από γενιά σε γενιά.

Διάφοροι εξυπνάκηδες και… σαϊνηδες που θέλησαν να συναγωνιστούν τους Τοπολιανίσιους και να τους πουλήσουν πνεύμα, πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Αναρίθμητα τα περιστατικά ακόμη και σήμερα. Οι παλιές όμως διηγήσεις είναι αυτές που έχουν το μεγάλο γούστο!


Κάποτε οι Τοπολιανίσιοι -συνεννοημένοι βέβαια μεταξύ τους - κατόρθωσαν και έπεισαν έναν παπά ότι το μοσχαράκι που αγόρασε από ένα παζάρι, και που το έσερνε μαζί του με μια τριχιά, ήταν... γάιδαρος!!! «Καλορίζικο το γαϊδουράκι σου παπά μου» του έλεγαν από όπου και αν περνούσε. Από χωράφια, από σοκάκια, από μαχαλάδες, από το καφενείο, από όπου κι αν διάβαινε ο παπάς άκουγε παντού την ίδια κουβέντα. «Δεν είναι γάιδαρος τέκνα μου, μοσχαράκι είναι» έλεγε τούτος, αλλά οι άλλοι,  εκεί, επίμονοι: «Τι λες παπά μου, τι έπαθες σήμερα, δεν βλέπεις ότι είναι γάιδαρος;» του ’λεγαν και του ξανάλεγαν, νέοι, γέροι  και παιδιά. Ώσπου στο τέλος ο παπάς το καβάλησε και πήγε βόλτα μ’ αυτό, μέχρι που το κακόμοιρο το ζωντανό τον άδειασε καταγής! Έναν άλλον πάλι τον ζύγιζαν με τις ώρες σε ένα... καντάρι!

Μέχρι και στον Άρη Βελουχιώτη έστησαν μια αθώα πλάκα όταν αυτός πέρασε από το χωριό τους. Ακούστε πως:  Στο καφενείο του χωριού ο Άρης χαιρετά δια χειραψίας όλο τον κόσμο.Τι κάνουν, λοιπόν, οι Τοπολιανίσιοι για να δείξουν ότι είναι μεγάλο και σεβαστό χωριό της περιοχής, ενώ στην πραγματικότητα ήταν λίγοι; Μπαίνουν στον καφενέ από τη μπροστινή πόρτα, χαιρετούν τον αρχηγό και βγαίνοντας από την πίσω μεριά κάνουν το γύρο και στέκονται πάλι στην ουρά για να ξαναχαιρετήσουν!!! «Καλώς όρισες καπετάνιο» έλεγαν και ξανάλεγαν μισοσκυφτοί οι ίδιοι και οι ίδιοι Τοπολιανίσιοι! «Καλώς σας βρήκα παιδιά» ανταπαντούσε και ο Άρης. Και δώστου πάλι από την αρχή, να μην τελειώνει η ουρά και οι χαιρετούρες. «Τι γίνεται εδώ μωρέ θα το ξημερώσουμε, που ήρθαμε και πόσοι είναι τέλος πάντων σε τούτο το χωριουδάκι;» λέει ο Άρης στους συντρόφους του. Οπότε κάποια στιγμή, απευθύνεται σε έναν χωρικό: «ευχαριστούμε συναγωνιστή για τα καλωσορίσματα, αλλά κάνε μου τη χάρη μη βγαίνεις έξω, κάτσε εκειδά για λίγο». Σε λίγα λεπτά ανακαλύπτει το κόλπο και γίνεται πανζουρλισμός από τα γέλια. «Μωρέ μπράβο μάτι που το ’χει» έλεγαν για τον πρωτοκαπετάνιο οι Τοπολιανίσιοι και αυτός με τη σειρά του: «ρε ετούτοι εδώ είναι σκέτοι διαόλοι». Και το γέλιο πήγαινε σύννεφο.


Μια φορά, στα παλιά τα χρόνια, οι Τοπολιανίσιοι περίμεναν στο χωριό το φοροεισπράχτορα του κράτους. Εκείνα τα χρόνια οι φορατζήδες περνούσαν, μαζί με κάποιο χωροφύλακα, από τα χωριουδάκια για την είσπραξη, σα να λέμε το χαράτσωμα της εποχής. Ο φτωχός κόσμος στα μέρη μας πάλευε νύχτα και μέρα με τη γη ίσα-ίσα για να τα φέρει βόλτα και να βγάλει τον επιούσιο για τη φαμελιά. Που να μείνει περίσσευμα και για φορολογία! Έτσι αυτές οι επισκέψεις των κρατικών οργάνων ήταν για την αγροτιά σκέτος εφιάλτης.


Τι σκαρφίστηκαν λοιπόν οι Τοπολιανίσιοι για να μην πληρώσουν απ’ αυτά που στο κάτω-κάτω δεν είχαν; Μάζωξαν κάμποσες χελώνες και με ένα λεπτό σχοινάκι τις έδεσαν αριστοτεχνικά από το λαιμό τους. Και έτσι κάμποσοι απ’ αυτούς βγήκαν παρατεταγμένοι στο έμπα του χωριού. Οι μπροστινοί όλοι με τις χελώνες στο λαιμό και οι άλλοι από πίσω, που δεν είχανε, στέκονταν καλυμμένοι με τρόπο, ώστε να μη φαίνονται. Φτάνει κι ο φορατζής αντάμα με το χωροφύλακα και ακούνε τις καμπάνες να χτυπάνε πένθιμα, ακούν και σκουξίματα, θρήνους κι αναθέματα. «Τι γίνεται εδώ μωρέ, τι πάθατε και κάνετε έτσι;» ρώταγε ο φοροεισπράχτορας κι απάντηση δεν έπαιρνε, παρά μόνο φωνές και αναστενάγματα.  Ώσπου : «αχ κακομοίρη μου, δεν έμαθες τι πάθαμε, αρρώστια θανατερή έπεσε στο χωριό μας. Κολλήσαμε ο ένας με τον άλλονε και πάμε χαμένοι. Τους μισούς μοναχά βλέπεις εδώ, οι άλλοι μας άφηκαν χρόνους. Κρεμάσαμε πάνω μας χελώνες γιατί μας είπανε ότι είναι το μόνο αντίδοτο για να μη μας πιάσει το κακό, αλλά και πάλι εδώ που τα λέμε σίγουρο δεν το χουμε! Κάτσετε να σας φορέσουμε και σε εσάς από μία μπας και σας λυπηθεί ο Θεός κι έχετε και φαμελιές δόλιοιιιι»! Και πριν προλάβουν αυτοί να συνέλθουν από το φόβο… τσουπ «παρασημοφορούν» πρώτα το φοροεισπράχτορα και κατόπι το χωροφύλακα με μια χελώνα τον καθένα!!! Αλλά που να βρουν τόπο να σταθούν εκείνοι! Πανικόβλητοι, το κόβουν τρεχάλα στον ανήφορο, μπροστά ο φορατζής και ξοπίσω ο χωροφύλακας, γίνηκαν λαγοί φτάνοντας ως… τα Λεπιανά! Ακόμα τρέχουν!

Τώρα βέβαια, μέρες που ‘ναι κιόλας με τα χαράτσια, δεν ξέρουμε τι ιδέες σας βάζουμε στο μυαλό, αλλά αυτοί είναι οι πανέξυπνοι Τοπολιανίσιοι.
Καλημέρα συμπατριώτες.
 


Ποιους Ηπειρώτες που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν καταθέσεις κι ακίνητα "καρφώνει" με την λίστα του ο Ραϊχενμπαχ;

Λευτέρης Καλογιάννης και Τάσος Παπασταύρος μέσα στη λίστα!!!-Διαβάστε όλα τα ονόματα

Λίστα με ονόματα φυσικών προσώπων και ιδιοκτητών κατασκευαστικών κυρίως εταιρειών"που καλούνται να δικαιολογήσουν ακίνητα και καταθέσεις" , δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα "Πρώτο ΘΕΜΑ".Η λίστα φέρεται να έχει παραδοθεί στο "Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου " με βάση οδηγίες της ομάδας δράσης του Χορστ Ράιχενμπαχκαι σε αυτή συγκαταλέγονται συνολικά 1.600 πρόσωπα.ΟΧορστ Ράιχενμπαχ είναι ο επικεφαλής της 25μελούς Ομάδας Δράσης (Τask Force) για την Ελλάδα και ο ελεγκτής των όσων έχει ζητήσει η Τρόικα να γίνουν μέσω του μνημονίου. Ο Γερμανός ελεγκτής παρέδωσε λοιπόν τη συγκεκριμένη λίστα των πλουσίων που βάζει στο μικροσκόπιο της η εφορία, στην οποία είναι γνωστά ονόματα επιχειρηματιών, αλλά και στελεχών κρατικών οργανισμών.Η δημοσιοποίηση της λίστας, ήδη ξεσηκώνει αντιδράσεις και στην Ήπειρο απ' όπου φαίνεται να συγκαταλέγονται 26 επώνυμοι,ανάμεσα τους ο πρώην βουλευτής και Υπουργός της
Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Καλογιάννης,αλλά και ο πρώην δήμαρχος ΙωαννίνωνΤάσος Παπασταύρος!Δείτε αναλυτικά όλα τα ονόματα από την Ήπειρο:
ΑΡΤΑ
ΖΙΩΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
ΜΑΛΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΡΩΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΤΚΟΒΕΗΣ ΝΙΖΑΜΟΥΝΤΙΝ ΓΑΖΑΛΗΣ
ΜΠΟΥΤΣΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΡΩΝ
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔ ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΙΟΔΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕΞΙΟΣ

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΡΟ: Να σωπάσεις δε γίνεται…ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΡΟ

      Να σωπάσεις δε γίνεται. Να μιλήσεις, τι να πεις που να είναι αρκετό.Πώς να εκλογικεύσει μια διαλυμένη χώρα ένα τέτοιο περιστατικό; Δεν είναι τραγωδία, είναι  έγκλημα. Συλλογικό. Οι Σύριοι αδελφοί  μας δεν είναι μετανάστες, ούτε «λαθρομετανάστες». 
    Είναι πολιτικοί πρόσφυγες μιας «εκκαθάρισης» που συμμετέχουν από κοινού οι Δυτικοί «πολιτισμένοι» σύμμαχοι με τα πιο αντιδραστικά κομμάτια των αμερικανόφιλων Αράβων, του γκλαμουράτου Κατάρ και των ισλαμοφασιστών. Η «πολιτισμένη» Ευρώπη προσφέρει την ενεργητική ανοχή της και η υποταγμένη χώρα μας συνακολουθεί –κόντρα και στα εξ αντικειμένου εθνικά της συμφέροντα-............    Αμηχανία μιας πολιτικής που έμαθε στην καλύτερη περίπτωση να αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό ως πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μόνο, και όχι ως πολιτικό πρόβλημα. 
      Που κρύβει έτσι τη «χρήσιμη» μαύρη εργασία, την αύξηση του ελλαδικού ΑΕΠ των τελευταίων δεκαετιών, το ελληνικό ολυμπιακό «θαύμα», τη ζήτηση των φτηνών εργατικών χεριών της παγκοσμιοποίησης, την οικονομική εξαθλίωση και τις στρατιωτικές εισβολές στον Τρίτο κόσμο. 
    Που κρύβει τέλος την πλήρη παρασιτοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και τη μετατροπή της σε χώρα εργολάβων, υπεργολάβων και φυσικά υπερεργολάβων.  Στη χειρότερη, στον αντίποδα έφτασε να θεωρείται πατριωτισμός η λογική του «μέχρι εκεί που φτάνει η μπουνιά μου». Το ένστικτο του ζώου επενδυμένο στην πολιτική.
    Θα απέμενε η θλίψη και η οδύνη και η υπόκλιση στο θάνατο. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια κοινωνία προσώπων και όχι φοβικά, εσωστρεφή, σοκαρισμένα από τη ζοφερή καθημερινότητα-που η πολιτική ελίτ έχει σχεδιάσει- άτομα.
   Οπότε τι απομένει; Το δελτίο ειδήσεων των 8 «ως κάρφος εις τον οφθαλμό μας».


ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
      
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...