Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 2.012 άνεργους Ηπειρώτες


Ξεκίνησε την Τετάρτη 22-10-2014 η υποβολή αιτήσεων για το νέο πεντάμηνης διάρκειας πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και σε ολόκληρη την Ήπειρο κατανέμονται συνολικά 2.012 θέσεις στην αυτοδιοίκηση, την υγεία και τον πολιτισμό.
Μπορεί κι αυτή η δράση του ΟΑΕΔ να μην δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, η οποία ειδικά στην περιοχή μας πλήττει και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ωστόσο θα δώσει σε κάποιες οικογένειες παράταση ζωής, με την ελπίδα ότι σύντομα θα έρθουν ολοκληρωμένες δράσεις αντιμετώπισης της μάστιγας της ανεργίας.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ


* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
* Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 4) -Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
* Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Οι θέσεις στην Ήπειρο
Από τις 2.012 θέσεις που προορίζονται για την Ήπειρο, οι περισσότερες αφορούν στους Δήμους, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε Νοσοκομεία και άλλους φορείς.
Αναλυτικά οι θέσεις στους Δήμους της Ηπείρου έχουν ως εξής:
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών: 244 θέσεις
Δήμος Ζαγορίου: 7 θέσεις
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: 14 θέσεις
Δήμος Μετσόβου: 11 θέσεις
Δήμος Κόνιτσας: 10 θέσεις
Δήμος Δωδώνης: 28
Δήμος Ζίτσας: 27 θέσεις.
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Δήμος Αρταίων: 59 θέσεις
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη: 8
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων: 14
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
Δήμος Ζηρού: 14
Δήμος Πάργας: 25
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
Δήμος Ηγουμενίτσας: 55
Δήμος Σουλίου: 13
Δήμος Φιλιατών: 15
Και στους φορείς υγείας
Στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, συμμετέχει και το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι φορείς υγείας και ιδίως τα νοσοκομεία με 3.000 υπαλλήλους.
Από αυτές οι 500 θέσεις θα κατανεμηθούν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία καλύπτει και την Ήπειρο. Οι προσλήψεις αυτές θα αφορούν διάφορες ειδικότητες προσωπικού όπως: βοηθητικό υγειονομικό, διοικητικό-λογιστικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, υπαλλήλους πληροφορικής, διοικητικές γραμματείς κ.α.
Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να γίνει στο τέλος Οκτωβρίου και οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (oaed.gr).

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Με 12 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  06 Οκτωβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 7702
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 10η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας», «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014» και «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 2. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καστανιωτών «Η γενέτειρα».
 3. Ανάκληση των αριθ. 88, 89, 90 και 91/2014 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
 4. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Κόκκινης Εκκλησιάς».
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕΡ του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 10. Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού κτιρίου στο Σύλλογο Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.
 11. Διαγραφή οφειλής από τον βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.
 12. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.
   Ο Πρόεδρος

                                Γεώργιος Κουρτέσας
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...