Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Το "ΡΑΔΟΒΥΖΙ ΑΡΤΑΣ" και οι συνεργάτες του σας εύχονται.....
Μια δύσκολη από οικονομικής άποψης χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σε λίγες ώρες θα υποδεχτούμε το 2015, μια χρονιά η οποία προδιαγράφεται να είναι ακόμα πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Ακόμα περισσότεροι συνάνθρωποί μας θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που για μια ακόμα  χρονιά ταλανίζει τον τόπο μας. 

Είναι ολοφάνερο ότι μόνο με τη συσπείρωση, τη συνεργασία, το διάλογο, τη συναίνεση και την αγάπη μεταξύ όλων μας, το 2015 θα καταστεί μια χρονιά βιώσιμη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι συνεργάτες του blog  Χρόνια Πολλά,  και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2015.Οριστικοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις για τους βοσκότοπους

XORAFIA
Σε ισχύ ο νόμος 4315 του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται οι τελικές ρυθμίσεις για τους βοσκότοπους, όπως ψηφίστηκαν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από την Βουλή.
Σημειώνεται πως οι εν λόγω ρυθμίσεις έγιναν βάσει τροπολογίας, που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, στον εν λόγω νόμο ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A/269/24.12.2014
Αναλυτικότερα, επί του θέματος στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 25 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» αναφέρονται τα εξής:
Παράγραφος 3
Τροποποίηση του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7)
1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίστανται ως εξής:
2.
«1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων.

Οι βοσκότοποι μπορεί να εκτείνονται σε υδάτινες παραλίμνιες ή παραποτάμιες λιβαδικές εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση ή/και καλαμιώνες, κατάλληλα για τις ανάγκες της βουβαλοτροφίας.

Βοσκότοποι δημόσιου χαρακτήρα είναι βοσκότοποι, οι οποίοι ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου ή 2ου βαθμού και διατίθενται προς δημόσια χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

Για τις ανάγκες εφαρμογής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, για τους βοσκότοπους δημόσιου χαρακτήρα δημιουργείται θεματικός χάρτης στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS), ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη με νέες εικόνες (δορυφορικές ή με τη χρήση άλλων τεχνικών μέσων).»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η πυκνότητα βόσκησης ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την κατανομή των δημοσίου χαρακτήρα βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 οι λέξεις «Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για μεν τις ιδιωτικές εκτάσεις μερίμνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δημόσιες μερίμνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για μεν τους ιδιωτικούς βοσκότοπους με μέριμνα των ιδιοκτητών τους, για δε τους δημοσίου χαρακτήρα βοσκότοπους με μέριμνα των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,».
4. Η παρ. 6 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται το ύψος του τιμήματος, οι όροι, οι κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα επιβολής τους που αφορούν το δικαίωμα χρήσης της βοσκής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Το ανωτέρω τίμημα κατατίθεται υπέρ του δήμου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό του, με την υποχρέωση διάθεσής του αποκλειστικά για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής του βοσκότοπου. Οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»


http://www.epiruspost.gr/index.php

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Με τέσσερα θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή ( 19-12-14 ) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Καλεντίνη 15 Δεκεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ: 9402
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη» και «Βελτίωση Εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».
2.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».
3.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014».
4.Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Απλά και δίκαια τα αιτήματα των νεφροπαθών. ( Συνέντευξη - διαμαρτυρία του συνδημότη μας Σωτήρη Ζαχάρη στη "Γνώμη Αρτας")


Απλά και δίκαια τα αιτήματα των νεφροπαθών

Μιλάει στην «Γ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Σωτήρης Ζαχάρης και ζητάει λύσεις σε προβλήματα που αποτελούν κίνδυνο για την ίδια την ζωή

Ενενήντα μέλη, έχει στα μητρώα του, ο Σύλλογος Νεφροπαθών Άρτας. Τα τρία τελευταία χρόνια πρόεδρός του, είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Σωτήρης Ζαχάρης. Ο ίδιος στα σαράντα του, μετράει δώδεκα χρόνια ζωής, με μεταμοσχευμένο νεφρό και η υγεία του πάει πολύ καλά, χωρίς αυτό να σημαίνει για τον ίδιο, πως πρέπει να μην συνεχιστεί ο αγώνας, για τις καλύτερες συνθήκες νοσηλείας όλων των νεφροπαθών της περιοχής μας.
Ενενήντα (90) νεφροπαθείς λοιπόν στην περιοχή μας, όλοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά! Εξ αυτών οι εξήντα πέντε (65) είναι αιμοκαθαρόμενοι, είκοσι τέσσερις (24) μεταμοσχευμένοι και έξι (6) περιτοναϊκοί. Κάποιοι εξ αυτών διανύουν πάνω από 150 χιλιόμετρα, τρεις φορές την εβδομάδα, για να κάνουν αιμοκάθαρση και αυτό είναι ένα εκ των δειγμάτων του Γολγοθά, που προαναφέρουμε.
Βασικός σκοπός του Συλλόγου Νεφροπαθών Άρτας, όπως εξηγεί στην «Γ» ο πρόεδρός του Σωτήρης Ζαχάρης, είναι να βοηθήσει τα μέλη, ώστε με τις δυνατόν καλύτερες συνθήκες να προσπαθούν να επιβιώσουν με το πρόβλημα και χωρίς αυτό να τους αναγκάζει να το βάζουν κάτω και να παραιτηθούν της προσπάθειας, που είναι προσπάθεια για ζωή!
Δεν λείπουν τα προβλήματα, τα οποία με συνεχή αγώνα, προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο Σύλλογος Νεφροπαθών


Τα φίλτρα αιμοκάθαρσης

Ο πρόεδρος του Συλλόγου θεωρεί πως το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι αυτό της ποιότητας των φίλτρων, που χρησιμοποιούνται για την αιμοκάθαρση.

Λέει λοιπόν στην «Γ»: «Κάθε χρόνο γίνεται ένας διαγωνισμός για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Οι συμβάσεις του εν ενεργεία διαγωνισμού, λήγουν στις 15 Ιανουαρίου. Το υπουργείο Υγείας, θεωρείται σίγουρο πως δεν θα προλάβει να βγάλει το νέο διαγωνισμό και θα αναγκαστεί το κάθε Νοσοκομείο, να κάνει τις δικές του προμήθειες, με μόνο κριτήριο το σήμα «CE». Η σήμανση «CE» δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για εισαγωγές φίλτρων, αμφιβόλου ποιότητας, από τρίτες χώρες, όπως Αίγυπτο, Κίνα κλπ. Ήδη ένα Νοσοκομείο στην πατρίδα μας, χρησιμοποιεί αιγυπτιακά φίλτρα. Να ξεκαθαρίσω πως το φίλτρο, είναι η κλωστή που κρατάει τους νεφροπαθείς στην ζωή, δεν είναι ένα απλό αντιβιοτικό, για την αντιμετώπιση μιας ίωσης».

Σημαντικό, τεράστιο για την ζωή των νεφροπαθών, το φίλτρο της αιμοκάθαρσης, όπως εξήγησε και ο πρόεδρος Σωτήρης Ζαχάρης, είναι αυτό που ως φορέας έχουν θέσει ως προτεραιότητα στον αγώνα τους, με την ελπίδα, ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, θα αντιληφθεί την σοβαρότητα του προβλήματος και θα δείξει την απαιτούμενη για την υγεία των νεφροπαθών, ευαισθησία.Έλλειψη προσωπικού

Για την λειτουργία της Μονάδας Αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου Άρτας, ο πρόεδρος των νεφροπαθών Σωτήρης Ζαχάρης επισημαίνει πως λειτουργεί ικανοποιητικά, αν και υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Όπως εξηγεί ο κ. Ζαχάρης, στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Άρτας, υπηρετούσαν τρεις ειδικοί νεφρολόγοι, όμως το τελευταίο διάστημα, η μία εξ αυτών ορίστηκε αντιδήμαρχος στο Δήμο Ν. Σκουφά και πλέον μένουν ο διευθυντής και μία επιμελήτρια, οι οποίοι εξυπηρετούν Άρτα, Φιλιππιάδα, Θεσπρωτικό και την μισή Αιτωλοακαρνανία, μιας και το Νοσοκομείο Αγρινίου, δεν έχει κανέναν ειδικό νεφρολόγο. Αίτημα του συλλόγου, είναι ν’ αντικατασταθεί με επικουρικό γιατρό, η γιατρός που έχει προσωρινά αποχωρήσει απ’ την θέση της.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Νίκος Κατσακιώρης, κάνει την δική του προσπάθεια, για την αντικατάσταση της ιατρού, αλλά βρίσκεται στο στάδιο της αναμονής για την απόφαση του υπουργείου Υγείας, με την οποία θα ανοίξει ο δρόμος για την πρόσληψη επικουρικού νεφρολόγου.
Απ’ όταν ιδρύθηκε…
«Απ’ όταν άρχισε να λειτουργεί η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Άρτας, λειτουργεί με τα ίδια μηχανήματα και τις ίδιες πολυθρόνες αιμοκάθαρσης, την στιγμή, που η τεχνολογία έχει προχωρήσει και πολλά νοσοκομεία στην χώρα μας, έχουν προμηθευτεί τα πιο σύγχρονα», λέει στην «Γ» ο πρόεδρος των νεφροπαθών Σωτήρης Ζαχάρης και με τον τρόπο αυτό ανοίγει, την συζήτηση για ένα κορυφαίο και σημαντικό αίτημα.
«Στα παλιά μηχανήματα προκύπτουν βλάβες, που καμιά φορά μία εξ αυτών, μπορεί να αποβεί μοιραία για την ζωή του ασθενούς» εξηγεί ο κ. Ζαχάρης, για να τονίσει με έμφαση πως άμεσα πρέπει να αντικατασταθούν τα μηχανήματα αυτά, αν και το κόστος τους, δεν είναι τρομακτικό.
Δίνουν γενόσημα
Η ισχύουσα νομοθεσία, θέλει και τους νεφροπαθείς, να χρησιμοποιούν γενόσημα φάρμακα, τα οποία όμως στην πράξη έχουν αποδείξει πως είναι αποτελεσματικά, αλλά αντίθετα είναι επικίνδυνα, για την ευαίσθητη υγεία των ασθενών. Έτσι οι νεφροπαθείς, για όσα φάρμακα χρησιμοποιούν, εκτός της συμμετοχής τους, πρέπει να πληρώνουν και την διαφορά μεταξύ του κανονικού φαρμάκου και του γενόσημου.
Το αίτημα, για την παροχή κανονικών φαρμάκων, έχει τεθεί απ’ την Ομοσπονδία Νεφροπαθών, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας, είναι μέλος και ο πρόεδρος των νεφροπαθών Άρτας, αλλά απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμη και σύμφωνα με την εκτίμηση που υπάρχει στην Ομοσπονδία, δεν δείχνουν διάθεση να το αντιμετωπίσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

http://www.gnomiartas.gr/
Γίνεται σοβαρή δουλειά…
Τρία χρόνια στο τιμόνι του Συλλόγου νεφροπαθών Άρτας ο Σωτήρης Ζαχάρης, έχει δώσει στον συγκεκριμένο κοινωνικό φορέα, άλλη διάσταση. Λειτουργεί με φόντο την ανθρώπινη ευαισθησία, την οποία επιχειρεί να κάνει κοινωνική κατάκτηση, ώστε με βάση την ευαισθησία, να μπορέσει να πορευτεί αξιοπρεπώς, μια ομάδα συνανθρώπων μας, που η υγεία τους, σε πολλές περιπτώσεις «κρέμεται από μια κλωστή», όπως λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος.
Δεν είναι αιθεροβάμονες! Προβάλλουν απλά αιτήματα, τα οποία με χαρακτηριστική άνεση μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά έχουν κι αυτοί την δυστυχία, να ζουν σ’ ένα κράτος κοινωνικά ανάλγητο, που μπροστά στις επιταγές της τρόικας, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ανθρώπινη ζωή.
Το αίτημα για την αντικατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, ας πούμε. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο και δεν είναι επιβεβλημένο να αντιμετωπιστεί άμεσα; Αν σκεφτεί κανένας πως ένα τέτοιο μηχάνημα, το οποίο εξασφαλίζει ζωές, κοστίζει μόνο 7.000 ευρώ, είναι σίγουρο πως θα σκεφτεί ότι είναι εγκληματικό, να μην αντικαθίστανται αυτά τα μηχανήματα. Είναι εγκληματικό που δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμη!
Θα πει κανένας, ότι προσπαθεί ο διοικητής του Νοσοκομείου Νίκος Κατσακιώρης, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αυτό δεν φτάνει. Για να ακούσουν οι πολιτικοί παράγοντες του υπουργείου Υγείας το αίτημα αυτό, πρέπει μαζί με τον Σύλλογο Νεφροπαθών, τον διοικητή του Νοσοκομείου, να κινητοποιηθεί και η λεγόμενη τοπική κοινωνία, διά των εκπροσώπων της. Όμως αυτοί, σε τέτοιες περιπτώσεις, που η παρέμβασή τους, θα είναι χρήσιμη, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Ασχολούνται με όλα τα’ άλλα πλην του ανθρώπινου πόνου, που μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά δεν αντιμετωπίζεται.
Και πολλά άλλα. Με παράπονο, έλεγε στην «Γ», ο πρόεδρος των νεφροπαθών Σωτήρης Ζαχάρης, πως όπου κι αν απευθύνεται δεν βρίσκει την ανάλογη με την σοβαρότητα του προβλήματος, ανταπόκριση και επιμένει ο ίδιος, με τα μέλη του Συλλόγου, να χτυπάνε πόρτες και να απευθύνονται σε ώτα μη ακουόντων.

ΚΙ εδώ έρχεται η κρίση για την κοινωνία που ζούμε.

-Όταν είναι απούσα απ’ τα σύγχρονα κορυφαία προβλήματα, όπως αυτό της υγείας, τότε που δείχνει ότι υπάρχει και που μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμοι, οι εκπρόσωποί της;

Να επαναληφθεί η διαπίστωση. Ζούμε σε κοινωνία αφασίας. Και μια τέτοια κοινωνία, δεν μπορεί να φανεί πουθενά χρήσιμη, οπότε και οι νεφροπαθείς, όπως και όλες οι άλλες κατηγορίες συνανθρώπων μας, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, θα πρέπει να το πάρουν απόφαση. Ότι μπορέσουν και κάνουν μόνοι τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, το αίτημα των νεφροπαθών, να γίνει κοινωνικό αίτημα. Κι αν κάποιοι το αναφέρουν, είναι σίγουρο πως την ίδια ώρα θα το έχουν ξεχάσει.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΡΑΔΟΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 30-11-2014Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 και από ώρας 10.00 διεξήχθηκαν στην αίθουσα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΡΑΔΟΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ οδός Ζήνωνος 30 στην Αθήνα, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου τους Διοικητικού Συμβουλίου ,με ικανοποιητική συμμετοχή των αντιπροσώπων των Αδελφοτήτων και Συλλόγων που την απαρτίζουν ,καθώς και πολλών Ραδοβιζινών συμπατριωτών μας.
Η Γενική Συνέλευση που συνήλθε σε απαρτία, ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης και ψήφισε ομόφωνα τον απολογισμό, απαλλάσσοντας αυτήν από κάθε ευθύνη.. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την επανένταξη και συμμέτοχή στην Ομοσπονδία ως μέλη, των πολιτιστικών Συλλόγων του Δημαριού, του Διασέλου και της Μεγαλόχαρης ( Κάτω συνοικιών) που δεν συμμετείχαν σε αυτήν τα προηγούμενα χρόνια . Μία εξέλιξη που μας χαροποίησε ιδιαίτερα όλους ,διότι αντικατοπτρίζει την θετική απήχηση και το δυνάμωμα της Ομοσπονδίας μας
Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν επίσης ο νέος Δήμαρχος του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη κ. Περικλής Μίγδος , Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, απερχόμενος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών κ. Γεώργιος Κουρτέσας και ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Αιμίλιος Αντωνάκης.
Ο κ. Δήμαρχος λαμβάνοντας τον λόγο, ενημέρωσε τους παρισταμένους αναλυτικά για όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, έθεσε το πλάνο των προτεραιοτήτων και προθέσεων του σε θέματα έργων , δράσεων αναπτυξιακών και κοινωνικών , παρεμβάσεων και διεκδικήσεων κατά την πενταετή θητεία του. Υποσχέθηκε χρηστή διοίκηση και ισότιμη μεταχείριση χωρίς αποκλεισμούς .Δήλωσε ότι είναι ανοικτός σε όλους του φορείς της περιοχής και δημότες για ενημέρωση –υποβολή προτάσεων καθώς και επίλυση θεμάτων που θα τεθούν υπ όψιν του. Είναι πρόθυμος για στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός των Ραδοβιζίων και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στην πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων δραστηριοτήτων των Συλλόγων. Υποσχέθηκε δε άμεση οικονομική ενίσχυση όλων των συλλόγων που εδρεύουν στον δήμο. Ο κ. Πρόεδρος εκ μέρους του απερχομένου Διοικητικού συμβουλίου, τον συνεχάρη για αυτή την πρωτοβουλία του και τον ευχαρίστησε για την ενημερωτική παρουσία του στην γενική συνέλευση.
Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία και ανάδειξη των μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας η οποία περαιώθηκε σε κλίμα ηρεμίας και ομόνοιας. Θα ακολουθήσει η σύγκλησή του σε σώμα για την ανάδειξη του προεδρείου.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΡΑΔΟΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...