Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Με τέσσερα θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή ( 19-12-14 ) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Καλεντίνη 15 Δεκεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ: 9402
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη» και «Βελτίωση Εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».
2.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».
3.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014».
4.Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...