Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Το "ΡΑΔΟΒΥΖΙ ΑΡΤΑΣ" και οι συνεργάτες του σας εύχονται.....
Μια δύσκολη από οικονομικής άποψης χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σε λίγες ώρες θα υποδεχτούμε το 2015, μια χρονιά η οποία προδιαγράφεται να είναι ακόμα πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Ακόμα περισσότεροι συνάνθρωποί μας θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που για μια ακόμα  χρονιά ταλανίζει τον τόπο μας. 

Είναι ολοφάνερο ότι μόνο με τη συσπείρωση, τη συνεργασία, το διάλογο, τη συναίνεση και την αγάπη μεταξύ όλων μας, το 2015 θα καταστεί μια χρονιά βιώσιμη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι συνεργάτες του blog  Χρόνια Πολλά,  και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2015.Οριστικοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις για τους βοσκότοπους

XORAFIA
Σε ισχύ ο νόμος 4315 του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται οι τελικές ρυθμίσεις για τους βοσκότοπους, όπως ψηφίστηκαν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου από την Βουλή.
Σημειώνεται πως οι εν λόγω ρυθμίσεις έγιναν βάσει τροπολογίας, που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, στον εν λόγω νόμο ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A/269/24.12.2014
Αναλυτικότερα, επί του θέματος στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 25 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» αναφέρονται τα εξής:
Παράγραφος 3
Τροποποίηση του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7)
1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίστανται ως εξής:
2.
«1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων.

Οι βοσκότοποι μπορεί να εκτείνονται σε υδάτινες παραλίμνιες ή παραποτάμιες λιβαδικές εκτάσεις στις οποίες αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση ή/και καλαμιώνες, κατάλληλα για τις ανάγκες της βουβαλοτροφίας.

Βοσκότοποι δημόσιου χαρακτήρα είναι βοσκότοποι, οι οποίοι ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου ή 2ου βαθμού και διατίθενται προς δημόσια χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

Για τις ανάγκες εφαρμογής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, για τους βοσκότοπους δημόσιου χαρακτήρα δημιουργείται θεματικός χάρτης στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS), ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη με νέες εικόνες (δορυφορικές ή με τη χρήση άλλων τεχνικών μέσων).»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η πυκνότητα βόσκησης ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την κατανομή των δημοσίου χαρακτήρα βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων.»
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 οι λέξεις «Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για μεν τις ιδιωτικές εκτάσεις μερίμνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δημόσιες μερίμνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για μεν τους ιδιωτικούς βοσκότοπους με μέριμνα των ιδιοκτητών τους, για δε τους δημοσίου χαρακτήρα βοσκότοπους με μέριμνα των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων,».
4. Η παρ. 6 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται το ύψος του τιμήματος, οι όροι, οι κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα επιβολής τους που αφορούν το δικαίωμα χρήσης της βοσκής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Το ανωτέρω τίμημα κατατίθεται υπέρ του δήμου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό του, με την υποχρέωση διάθεσής του αποκλειστικά για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής του βοσκότοπου. Οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»


http://www.epiruspost.gr/index.php

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Με τέσσερα θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή ( 19-12-14 ) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Καλεντίνη 15 Δεκεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ: 9402
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη» και «Βελτίωση Εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».
2.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».
3.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014».
4.Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Απλά και δίκαια τα αιτήματα των νεφροπαθών. ( Συνέντευξη - διαμαρτυρία του συνδημότη μας Σωτήρη Ζαχάρη στη "Γνώμη Αρτας")


Απλά και δίκαια τα αιτήματα των νεφροπαθών

Μιλάει στην «Γ» ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Σωτήρης Ζαχάρης και ζητάει λύσεις σε προβλήματα που αποτελούν κίνδυνο για την ίδια την ζωή

Ενενήντα μέλη, έχει στα μητρώα του, ο Σύλλογος Νεφροπαθών Άρτας. Τα τρία τελευταία χρόνια πρόεδρός του, είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Σωτήρης Ζαχάρης. Ο ίδιος στα σαράντα του, μετράει δώδεκα χρόνια ζωής, με μεταμοσχευμένο νεφρό και η υγεία του πάει πολύ καλά, χωρίς αυτό να σημαίνει για τον ίδιο, πως πρέπει να μην συνεχιστεί ο αγώνας, για τις καλύτερες συνθήκες νοσηλείας όλων των νεφροπαθών της περιοχής μας.
Ενενήντα (90) νεφροπαθείς λοιπόν στην περιοχή μας, όλοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά! Εξ αυτών οι εξήντα πέντε (65) είναι αιμοκαθαρόμενοι, είκοσι τέσσερις (24) μεταμοσχευμένοι και έξι (6) περιτοναϊκοί. Κάποιοι εξ αυτών διανύουν πάνω από 150 χιλιόμετρα, τρεις φορές την εβδομάδα, για να κάνουν αιμοκάθαρση και αυτό είναι ένα εκ των δειγμάτων του Γολγοθά, που προαναφέρουμε.
Βασικός σκοπός του Συλλόγου Νεφροπαθών Άρτας, όπως εξηγεί στην «Γ» ο πρόεδρός του Σωτήρης Ζαχάρης, είναι να βοηθήσει τα μέλη, ώστε με τις δυνατόν καλύτερες συνθήκες να προσπαθούν να επιβιώσουν με το πρόβλημα και χωρίς αυτό να τους αναγκάζει να το βάζουν κάτω και να παραιτηθούν της προσπάθειας, που είναι προσπάθεια για ζωή!
Δεν λείπουν τα προβλήματα, τα οποία με συνεχή αγώνα, προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο Σύλλογος Νεφροπαθών


Τα φίλτρα αιμοκάθαρσης

Ο πρόεδρος του Συλλόγου θεωρεί πως το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι αυτό της ποιότητας των φίλτρων, που χρησιμοποιούνται για την αιμοκάθαρση.

Λέει λοιπόν στην «Γ»: «Κάθε χρόνο γίνεται ένας διαγωνισμός για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Οι συμβάσεις του εν ενεργεία διαγωνισμού, λήγουν στις 15 Ιανουαρίου. Το υπουργείο Υγείας, θεωρείται σίγουρο πως δεν θα προλάβει να βγάλει το νέο διαγωνισμό και θα αναγκαστεί το κάθε Νοσοκομείο, να κάνει τις δικές του προμήθειες, με μόνο κριτήριο το σήμα «CE». Η σήμανση «CE» δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για εισαγωγές φίλτρων, αμφιβόλου ποιότητας, από τρίτες χώρες, όπως Αίγυπτο, Κίνα κλπ. Ήδη ένα Νοσοκομείο στην πατρίδα μας, χρησιμοποιεί αιγυπτιακά φίλτρα. Να ξεκαθαρίσω πως το φίλτρο, είναι η κλωστή που κρατάει τους νεφροπαθείς στην ζωή, δεν είναι ένα απλό αντιβιοτικό, για την αντιμετώπιση μιας ίωσης».

Σημαντικό, τεράστιο για την ζωή των νεφροπαθών, το φίλτρο της αιμοκάθαρσης, όπως εξήγησε και ο πρόεδρος Σωτήρης Ζαχάρης, είναι αυτό που ως φορέας έχουν θέσει ως προτεραιότητα στον αγώνα τους, με την ελπίδα, ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, θα αντιληφθεί την σοβαρότητα του προβλήματος και θα δείξει την απαιτούμενη για την υγεία των νεφροπαθών, ευαισθησία.Έλλειψη προσωπικού

Για την λειτουργία της Μονάδας Αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου Άρτας, ο πρόεδρος των νεφροπαθών Σωτήρης Ζαχάρης επισημαίνει πως λειτουργεί ικανοποιητικά, αν και υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Όπως εξηγεί ο κ. Ζαχάρης, στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Άρτας, υπηρετούσαν τρεις ειδικοί νεφρολόγοι, όμως το τελευταίο διάστημα, η μία εξ αυτών ορίστηκε αντιδήμαρχος στο Δήμο Ν. Σκουφά και πλέον μένουν ο διευθυντής και μία επιμελήτρια, οι οποίοι εξυπηρετούν Άρτα, Φιλιππιάδα, Θεσπρωτικό και την μισή Αιτωλοακαρνανία, μιας και το Νοσοκομείο Αγρινίου, δεν έχει κανέναν ειδικό νεφρολόγο. Αίτημα του συλλόγου, είναι ν’ αντικατασταθεί με επικουρικό γιατρό, η γιατρός που έχει προσωρινά αποχωρήσει απ’ την θέση της.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Νίκος Κατσακιώρης, κάνει την δική του προσπάθεια, για την αντικατάσταση της ιατρού, αλλά βρίσκεται στο στάδιο της αναμονής για την απόφαση του υπουργείου Υγείας, με την οποία θα ανοίξει ο δρόμος για την πρόσληψη επικουρικού νεφρολόγου.
Απ’ όταν ιδρύθηκε…
«Απ’ όταν άρχισε να λειτουργεί η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Άρτας, λειτουργεί με τα ίδια μηχανήματα και τις ίδιες πολυθρόνες αιμοκάθαρσης, την στιγμή, που η τεχνολογία έχει προχωρήσει και πολλά νοσοκομεία στην χώρα μας, έχουν προμηθευτεί τα πιο σύγχρονα», λέει στην «Γ» ο πρόεδρος των νεφροπαθών Σωτήρης Ζαχάρης και με τον τρόπο αυτό ανοίγει, την συζήτηση για ένα κορυφαίο και σημαντικό αίτημα.
«Στα παλιά μηχανήματα προκύπτουν βλάβες, που καμιά φορά μία εξ αυτών, μπορεί να αποβεί μοιραία για την ζωή του ασθενούς» εξηγεί ο κ. Ζαχάρης, για να τονίσει με έμφαση πως άμεσα πρέπει να αντικατασταθούν τα μηχανήματα αυτά, αν και το κόστος τους, δεν είναι τρομακτικό.
Δίνουν γενόσημα
Η ισχύουσα νομοθεσία, θέλει και τους νεφροπαθείς, να χρησιμοποιούν γενόσημα φάρμακα, τα οποία όμως στην πράξη έχουν αποδείξει πως είναι αποτελεσματικά, αλλά αντίθετα είναι επικίνδυνα, για την ευαίσθητη υγεία των ασθενών. Έτσι οι νεφροπαθείς, για όσα φάρμακα χρησιμοποιούν, εκτός της συμμετοχής τους, πρέπει να πληρώνουν και την διαφορά μεταξύ του κανονικού φαρμάκου και του γενόσημου.
Το αίτημα, για την παροχή κανονικών φαρμάκων, έχει τεθεί απ’ την Ομοσπονδία Νεφροπαθών, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας, είναι μέλος και ο πρόεδρος των νεφροπαθών Άρτας, αλλά απάντηση δεν έχει δοθεί ακόμη και σύμφωνα με την εκτίμηση που υπάρχει στην Ομοσπονδία, δεν δείχνουν διάθεση να το αντιμετωπίσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

http://www.gnomiartas.gr/
Γίνεται σοβαρή δουλειά…
Τρία χρόνια στο τιμόνι του Συλλόγου νεφροπαθών Άρτας ο Σωτήρης Ζαχάρης, έχει δώσει στον συγκεκριμένο κοινωνικό φορέα, άλλη διάσταση. Λειτουργεί με φόντο την ανθρώπινη ευαισθησία, την οποία επιχειρεί να κάνει κοινωνική κατάκτηση, ώστε με βάση την ευαισθησία, να μπορέσει να πορευτεί αξιοπρεπώς, μια ομάδα συνανθρώπων μας, που η υγεία τους, σε πολλές περιπτώσεις «κρέμεται από μια κλωστή», όπως λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος.
Δεν είναι αιθεροβάμονες! Προβάλλουν απλά αιτήματα, τα οποία με χαρακτηριστική άνεση μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά έχουν κι αυτοί την δυστυχία, να ζουν σ’ ένα κράτος κοινωνικά ανάλγητο, που μπροστά στις επιταγές της τρόικας, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ανθρώπινη ζωή.
Το αίτημα για την αντικατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, ας πούμε. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο και δεν είναι επιβεβλημένο να αντιμετωπιστεί άμεσα; Αν σκεφτεί κανένας πως ένα τέτοιο μηχάνημα, το οποίο εξασφαλίζει ζωές, κοστίζει μόνο 7.000 ευρώ, είναι σίγουρο πως θα σκεφτεί ότι είναι εγκληματικό, να μην αντικαθίστανται αυτά τα μηχανήματα. Είναι εγκληματικό που δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμη!
Θα πει κανένας, ότι προσπαθεί ο διοικητής του Νοσοκομείου Νίκος Κατσακιώρης, για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αυτό δεν φτάνει. Για να ακούσουν οι πολιτικοί παράγοντες του υπουργείου Υγείας το αίτημα αυτό, πρέπει μαζί με τον Σύλλογο Νεφροπαθών, τον διοικητή του Νοσοκομείου, να κινητοποιηθεί και η λεγόμενη τοπική κοινωνία, διά των εκπροσώπων της. Όμως αυτοί, σε τέτοιες περιπτώσεις, που η παρέμβασή τους, θα είναι χρήσιμη, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Ασχολούνται με όλα τα’ άλλα πλην του ανθρώπινου πόνου, που μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά δεν αντιμετωπίζεται.
Και πολλά άλλα. Με παράπονο, έλεγε στην «Γ», ο πρόεδρος των νεφροπαθών Σωτήρης Ζαχάρης, πως όπου κι αν απευθύνεται δεν βρίσκει την ανάλογη με την σοβαρότητα του προβλήματος, ανταπόκριση και επιμένει ο ίδιος, με τα μέλη του Συλλόγου, να χτυπάνε πόρτες και να απευθύνονται σε ώτα μη ακουόντων.

ΚΙ εδώ έρχεται η κρίση για την κοινωνία που ζούμε.

-Όταν είναι απούσα απ’ τα σύγχρονα κορυφαία προβλήματα, όπως αυτό της υγείας, τότε που δείχνει ότι υπάρχει και που μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμοι, οι εκπρόσωποί της;

Να επαναληφθεί η διαπίστωση. Ζούμε σε κοινωνία αφασίας. Και μια τέτοια κοινωνία, δεν μπορεί να φανεί πουθενά χρήσιμη, οπότε και οι νεφροπαθείς, όπως και όλες οι άλλες κατηγορίες συνανθρώπων μας, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, θα πρέπει να το πάρουν απόφαση. Ότι μπορέσουν και κάνουν μόνοι τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, το αίτημα των νεφροπαθών, να γίνει κοινωνικό αίτημα. Κι αν κάποιοι το αναφέρουν, είναι σίγουρο πως την ίδια ώρα θα το έχουν ξεχάσει.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΡΑΔΟΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 30-11-2014Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 και από ώρας 10.00 διεξήχθηκαν στην αίθουσα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΡΑΔΟΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ οδός Ζήνωνος 30 στην Αθήνα, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου τους Διοικητικού Συμβουλίου ,με ικανοποιητική συμμετοχή των αντιπροσώπων των Αδελφοτήτων και Συλλόγων που την απαρτίζουν ,καθώς και πολλών Ραδοβιζινών συμπατριωτών μας.
Η Γενική Συνέλευση που συνήλθε σε απαρτία, ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης και ψήφισε ομόφωνα τον απολογισμό, απαλλάσσοντας αυτήν από κάθε ευθύνη.. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την επανένταξη και συμμέτοχή στην Ομοσπονδία ως μέλη, των πολιτιστικών Συλλόγων του Δημαριού, του Διασέλου και της Μεγαλόχαρης ( Κάτω συνοικιών) που δεν συμμετείχαν σε αυτήν τα προηγούμενα χρόνια . Μία εξέλιξη που μας χαροποίησε ιδιαίτερα όλους ,διότι αντικατοπτρίζει την θετική απήχηση και το δυνάμωμα της Ομοσπονδίας μας
Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν επίσης ο νέος Δήμαρχος του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη κ. Περικλής Μίγδος , Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, απερχόμενος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών κ. Γεώργιος Κουρτέσας και ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Αιμίλιος Αντωνάκης.
Ο κ. Δήμαρχος λαμβάνοντας τον λόγο, ενημέρωσε τους παρισταμένους αναλυτικά για όλα τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, έθεσε το πλάνο των προτεραιοτήτων και προθέσεων του σε θέματα έργων , δράσεων αναπτυξιακών και κοινωνικών , παρεμβάσεων και διεκδικήσεων κατά την πενταετή θητεία του. Υποσχέθηκε χρηστή διοίκηση και ισότιμη μεταχείριση χωρίς αποκλεισμούς .Δήλωσε ότι είναι ανοικτός σε όλους του φορείς της περιοχής και δημότες για ενημέρωση –υποβολή προτάσεων καθώς και επίλυση θεμάτων που θα τεθούν υπ όψιν του. Είναι πρόθυμος για στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός των Ραδοβιζίων και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στην πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων δραστηριοτήτων των Συλλόγων. Υποσχέθηκε δε άμεση οικονομική ενίσχυση όλων των συλλόγων που εδρεύουν στον δήμο. Ο κ. Πρόεδρος εκ μέρους του απερχομένου Διοικητικού συμβουλίου, τον συνεχάρη για αυτή την πρωτοβουλία του και τον ευχαρίστησε για την ενημερωτική παρουσία του στην γενική συνέλευση.
Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία και ανάδειξη των μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας η οποία περαιώθηκε σε κλίμα ηρεμίας και ομόνοιας. Θα ακολουθήσει η σύγκλησή του σε σώμα για την ανάδειξη του προεδρείου.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΡΑΔΟΒΙΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28/11/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη 24 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ:  8905
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ


                                                           
                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
      
                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη 24 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ:  8899
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΠΡΟΣ:
Τ     Δημοτικ     Σύμβουλο

                                                                                                       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Νοεμβρίου του
 έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ.
προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
 του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:


Ορισμός συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής
των έργων «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας
 και «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου
 «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».
Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.
Αίτηση εκπροσώπου Τ. Κ. Βελεντζικού σχετικά
 με ύδρευση.
Αποδοχή μελέτης αισθητικής και λειτουργικής
 αναβάθμισης οικισμού Χελώνας.
Αποδοχή μελέτης αισθητικής και λειτουργικής
 αναβάθμισης οικισμού Άνω Καλεντίνης.
Αποδοχή τροποποιημένης μελέτης Κατασκευής ομβροδεξαμενών
στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
 (Σε δημόσιες εκτάσεις).
Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για μετατροπή
δημοτικού σχολείου Πηγών σε πολιτιστικό Κέντρο.
Αποδοχή μελέτης για την κατασκευή γηπέδων στο
δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
      


Ο ΠρόεδροςΓεώργιος Κουρτέσας. 

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Υπαρκτός κίνδυνος η λύσσα τονίζει η Π.Ε. Άρτας.( Ανακοίνωση )


FOX


Από αέρος εμβόλια αλεπούδων

Τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου στην περιοχή μας


Ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για τους κινδύνους από την λύσσα με την οποία παρέχει πληροφορίες για τον ιό και πως μεταδίδεται καθώς για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με το εμβόλιο.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Πληροφορήστε τον κοινωνικό σας περίγυρο και ειδικά τα παιδιά για τα παρακάτω: Ο κύριος φορέας του ιού της λύσσας στην Ευρώπη είναι η ΑΛΕΠΟΥ η οποία μπορεί να μολύνει άγρια ζώα και κατοικίδια θηλαστικά, ιδιαίτερα σκύλους και γάτες.

Κάθε άνοιξη και φθινόπωρο θα πραγματοποιείται ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ.

Στην ΠΕ Άρτας για το 2014 ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου για 5 περίπου ημέρες από το αεροδρόμιο του Αγρινίου.

-Τα εμβόλια δολώματα θα διανέμονται με αεροσκάφη.

-Τα εμβόλια δολώματα έχουν χρώμα καφέ (μοιάζουν με σοκολάτα) και έχουν μυρωδιά ψαριού που ελκύει τις αλεπούδες και απωθεί τους ανθρώπους.

-Τα εμβόλια δολώματα περιέχουν στο εσωτερικό τους μία πλαστική κάψουλα γεμάτη με το εμβόλιο (εξασθενημένος ιός λύσσας) σε υγρή μορφή.

ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΟΛΩΜΑ;

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμβόλιο για τον από τον στόμα εμβολιασμό της άγριας πανίδας περιέχει ζωντανό ιό, η άμεση επαφή του εμβολίου με γυμνά χέρια και ειδικότερα από άτομα ανεμβολίαστα ή ανοσοκατασταλμένα αντενδείκνυται.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης βρει ένα εμβόλιο – δόλωμα κοντά στην οικία του ή σε κατοικημένη περιοχή, δεν θα πρέπει να το πιάσει αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα την αρμόδια κτηνιατρική ή δασική υπηρεσία. Επιπλέον σε περίπτωση άμεσης επαφής με το εμβόλιο- δόλωμα και κυρίως με το υγρό περιεχόμενο του δολώματος, οι πολίτες θα πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια.

-Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τους κυνηγούς οι οποίοι την περίοδο εμβολιασμών εξέρχονται για κυνήγι με τα σκυλιά τους σε περιοχές όπου έχουν ριφθεί εμβόλια.

Πληροφορίες: τηλ.: 2681364468 & 2681364447»


ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Με 14 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή (21-11-2014) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Καλεντίνη 17 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ: 8721
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
2.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη για το έτος 2015.
3.Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
4.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».
6.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
7.Καθορισμός αριθμού απασχόλησης ασκούμενων μαθητών ΕΠΑ. Σ. Ο. Α. Ε. Δ. για πρακτική άσκηση στο Δήμο.
8.Ορισμός δημοτικού συμβούλου για να μετέχει στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99.
9.Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ) για Τεχνικογεωλογική εξέταση κατά μήκος του δρόμου Μηλιανά - Μεσόπυργος στο τμήμα του έργου που εφάπτεται του Αχελώου ποταμού.
10.Αποδοχή μελετών - πρόταση για ένταξη του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Θαναρέϊκο – Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».
11.Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση Βρύσης Χελώνας Τ. Δ. Κλειδίου».
12.Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
13.Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση στο κέντρο της Καλεντίνης».
14.Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στον Οικισμό Παναγιά Διασέλλου».

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κουρτέσας.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Σοβαρά προβλήματα για τους ορεινούς κτηνοτρόφους στην Άρτα!

Δείτε τι αναφέρει,ένας κτηνοτρόφος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και... υποψήφιος άνεργος!

Αναστατωμένοι είμαστε όλοι οι κτηνοτρόφοι καθώς φαίνεται να μένουμε απλήρωτοι μετά τις αλλαγές που προέκυψαν με τα βοσκοτόπια. Έτσι αντί να εισπράξουμε το 50% των επιδοτήσεων για να προμηθευτούμε ζωοτροφές για τα ζώα μας, ενόψει του χειμώνα, βρήκαμε τους λογαριασμούς μας άδειους!!! Κάποιοι ήταν τυχεροί και βρήκαν το 1/10 αυτών που δικαιούνται….Οι χάρτες που φτιάχτηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω αεροφωτογραφιών βγάζουν τα βοσκοτόπια ή να είναι δάση ή να μην είναι σύμφωνα με τον κανονισμό της επιτροπής και να θεωρούνται βραχώδης περιοχές. Έτσι πριν από ένα μήνα περίπου ενημερωθήκαμε οι αγρότες να κάνουμε ενστάσεις καθώς το σύστημα είχε όλες τις περιοχές που βόσκουν τα ζώα μας ως μη επιλέξιμες και δεν δικαιούμαστε επιδοτήσεις. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν κάποια στιγμή…. Τώρα πως γίνεται εκεί που βόσκουν τα ζώα να μην θεωρούνται βοσκοτόπια, ή πως γίνεται πέρυσι ο ΟΠΕΚΕΠΕ να τα χαρακτήριζε βοσκοτόπια καθώς και τα
δημοτικά συμβούλια έβγαζαν αποφάσεις για βοσκοτόπια και σήμερα να μην είναι, δεν ξέρουμε.
Έτσι οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών έκτος του ότι έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής, το γάλα και το κρέας να είναι στην τιμή που ήταν πριν δεκαπέντε χρόνια, οι ζωοτροφές και το πετρέλαιο βρίσκονται στα ύψη, οι επιδοτήσεις μειώνονται και ως φαίνεται η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει και τον αριθμό των παραγωγών!!!Στις 8/8/2014 που μπήκε η πρώτη δόση για την εξισωτική του 2013 αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μας πληροφόρησαν από την Ένωση Γεωργικών συνεταιρισμών που κληθήκαμε για την ψηφιοποίηση η μη επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων. Σημειωτέων οι επιδοτήσεις αφορούν το έτος που λήγει, δηλαδή το 2014 και έχουμε ήδη χρεωθεί όλοι στα ορεινά για να κρατήσουμε την παραγωγή μας.Την ίδια στιγμή που τα βοσκοτόπια δεν επαρκούν για την χώρα,(σύμφωνα με τους χάρτες) ότι υπάρχει παραχωρείται στους ιδιώτες για ανεμογεννήτριες.Το μήνυμα είναι σαφές (και θα μπορούσαν να μας πουν):Άντε να αραιώνουμε σιγά- σιγά σε αυτή τη χώρα γιατί δεν πρέπει κανείς να παράγει τίποτε!!Τα βουνά και τα βοσκοτόπια πρέπει να τα δώσουμε για ανεμογεννήτριες στους ιδιώτες και οι βοσκοί πρέπει απλώς να παίζουν την φλογέρα τους….

Υ.Γ. Από έναν κτηνοτρόφο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – υποψήφιο άνεργο

http://epirusgate.blogspot.gr/

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

1.879 νέες θέσεις από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας… Η κατανομή στους Δήμους και την Περιφέρεια Ηπείρου

KOINOFELHS 11 14

1.279 θέσεις εργασίας στους δεκαοκτώ δήμους της Ηπείρου, δημιουργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, ενώ άλλες εξακόσιες κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες.

Το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015», παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και αφορά 50.000 άνεργους σε 110 ειδικότητες, οι οποίοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες με πλήρη ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) και υπηρεσίες του Δημοσίου (νοσοκομεία, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α.).

Στην Ήπειρο η κατανομή των θέσεων απασχόλησης ανά Δήμο είναι η ακόλουθη:

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 160
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 21
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 22
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 38
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 52
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 53
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 100
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 381
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 21
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 24
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 25
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 49
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 45
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 118
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 33
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 64
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 55
ΣΥΝΟΛΟ 1.279

Επίσης, οι θέσεις απασχόλησης στην Ήπειρο ανά Υπουργείο και οι οποίες θα κατανεμηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες, είναι οι ακόλουθες:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρ. θέσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΤΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 204
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 74
ΥΓΕΙΑΣ 161
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 83
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 26
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 44
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΣΥΝΟΛΟ 600

Οι ενδιαφερόμενοι, μετά από σχετική δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.oaed.gr και μετά την συμπλήρωση της, θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με μοριοδότηση.


http://www.epiruspost.gr/index.php

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

"ΟΧΙ" της ΡΑΕ για τον αιολικό σταθμό στα Άγραφα (λόγω παραποιημένων στοιχείων στον φάκελο)

Πλαστά έγγραφα και παραπλανητικά στοιχεία στον φάκελο της αδειοδότησης

Στην ανάκληση της αρχικής απόφασής της για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την κατασκευή αιολικού σταθμού ισχύος 48 ΜW στη θέση «Πέντε Κορυφές», των Δημοτικών Ενοτήτων Φραγκίστας και Βίνιανης στον Δήμο Αγράφων,προχώρησε  η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η ΡΑΕ στην αιτιολόγηση της απόφασης αναφέρεται σε πλαστά έγγραφα απο μέρους της εταιρείας στο φάκελο της αδειοδότησης κάνοντας λόγο ότι η χορήγηση της άδειας παραγωγής βασίσθηκε σε εσφαλμένα και παραπλανητικά στοιχεία.


Η εταιρεία υπέβαλε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που απαιτούνται για την έναρξη της αξιολόγησης. Μεταξύ αυτών, και προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική επάρκειά της για την υλοποίηση του έργου, προσκόμισε και έγγραφα που πιστοποιούν την πρόθεση τραπεζικής χρηματοδότησης του εν λόγω έργου, από τράπεζα του εξωτερικού (Λιχτενστάιν), η οποία δήλωσε την κατ΄ αρχήν πρόθεση χρηματοδότησης του έργου.

Ύστερα, όμως, από επικοινωνία της ΡΑΕ με την εν λόγω τράπεζα, αποδείχθηκε ότι η "επιστολή πρόθεσης τραπεζικής χρηματοδότησης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΑ."

Η ΡΑΕ διαβίβασε στον Εισαγγελέα την υπόθεση με όλα τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να ερευνηθεί το ποινικό σκέλος αυτής.

Δείτε εδώ την απόφαση της ΡΑΕ

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Περικλής Μίγδος: «Αυτή η γη είναι δική μας»

wind-energy


«Γαζώνουν» 1600 στρ με ανεμογεννήτριες!
Περικλής Μίγδος: «Αυτή η γη είναι δική μας- θα την παραχωρήσουμε για μια μπριζόλα;»
Άνεμος ενστάσεων πολιτών όσο και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης με πρώτο τον δήμαρχο Περικλή Μίγδο, φύσηξε στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, αναφορικά με τις εγκρίσεις που έχει λάβει εταιρεία παραγωγής ενέργειας για την επένδυση σε αιολικό πάρκο 12 μονάδων (ανεμογεννητριών) σε έκταση 1.600 στρεμμάτων που χαρακτηρίζεται ως απείρου φυσικού κάλλους.
Το γεγονός έγινε γνωστό, όταν το Σάββατο στην περιοχή ΚΕΓΕ Καλεντίνης πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για το θέμα από την Κίνηση Πολιτών, όπου υπήρξε αρκετά μεγάλη συμμετοχή, όσο όμως και συμμετοχή του δημάρχου Περικλή Μίγδου. Για την εν λόγω επένδυση έχει γνωμοδοτήσει θετικά το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όπως αποκάλυψε ο κ. Μίγδος μια σειρά επίσης από θετικές γνωμοδοτήσεις έχουν δοθεί από άλλες εμπλεκόμενες αρχές, όμως η νέα δημοτική αρχή προτίθεται να βάλει την υπόθεση αυτή στο …μικροσκόπιο.
Η Κίνηση
Η «Κίνηση Πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς των Ραδοβυζίων», έχει δημιουργηθεί στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και σύντομα θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο εκπρόσωπος Βασίλης Κλάγκος επισήμανε. Το Σάββατο έγινε μια πρώτη ενημερωτική εκδήλωση στο χώρο του ΚΕΓΕ Καλεντίνης και αφορμή στάθηκε μια παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την τοποθέτηση αιολικού πάρκου στο ορεινό και πιο όμορφο κομμάτι της περιοχής.
«Μιλάμε για την περιοχή Γαβρόγου, που είναι προστατευόμενη περιοχή από τη συνθήκη Νατούρα ΙΙ. Είναι ότι για την Αθήνα η Ακρόπολη», είπε ο Β. Κλάγκος.
«Άνοιξε η όρεξη σε διάφορες εταιρείες για να προχωρήσουν σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων άρχισαν να χαρτογραφούν την περιοχή και να ζητούν άδειες. Και η εκδήλωση ενημέρωσης έγινε γιατί θέλουμε να προστατέψουμε την περιοχή μας. Δεν είμαστε αντίθετοι στην πρόοδο και στην τεχνολογία, όμως θεωρούμε ότι επιθυμούμε την ήπια μορφή παρέμβασης που θα προστατεύει το περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής».
Θολή εικόνα
Ο κ. Κλάγκος δήλωσε ότι η εικόνα δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη για την συνολική έκταση και τον αριθμό των ανεμογεννητριών που δρομολογούνται προς επένδυση εταιρειών στην περιοχή, λέγοντας: «Ξεκίνησαν από μας από την περιοχή Καλεντίνης για μια έκταση αρχικά 460στρέμματα για τρεις ανεμογεννήτριες και στην πορεία βλέπουμε με βάση σχέδια που υποβάλλουν σε υπηρεσίες να φτάνουν στις 20, στις 30, στις 60, αναλόγως τα σχέδια σε κάθε υπηρεσία που υποβάλλονται. Έχουν συμπεριλάβει κι άλλη περιοχή, τον Κοκκινόλακο μέσα, που είναι προς τις Πηγές και γενικότερα όλο το ορεινό τμήμα του Βάλτου» λέει.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε η θέση η από πλευράς των παρισταμένων και των μελών της Κίνησης, σύμφωνα με τον κ. Κλάγκο, είναι πως «Θα πρέπει να υπάρξει μια μελέτη από Ανεξάρτητη Αρχή κι όχι από τον εργολάβο. Δεν μπορεί ο εργολάβος να κάνει μια μελέτη για το έργο που θα φτιάξει και να την εγκρίνει ο ίδιος. Οι μελέτες συνήθως που έχουν οι εργολάβοι, είναι μελέτες φασών, που δεν εξειδικεύουν στο γεωγραφικό ανάγλυφο της κάθε περιοχής. 

Παράδειγμα; Το ανάγλυφο της περιοχής μας δεν νομίζουμε ότι επιτρέπει τέτοια παρέμβαση, διότι δεν είναι μια επίπεδη περιοχή. Χρειάζεται να μεταμορφωθεί όλο το τοπίο. Όλη η κορυφογραμμή αυτή πρέπει να ξυριστεί, ν’ αλλάξει μορφή. Πέρα από τις περιπτώσεις της λειτουργίας των ανεμογεννητριών στους κατοίκους. Διότι πρέπει να πούμε ότι είναι περιοχή που κατοικείται από ανθρώπους που ζουν εδώ, που έχουν τα κοπάδια τους. και που αύριο μπορεί να έρθουν κι άλλοι. Έχουν κι έννομο συμφέρον διότι αυτή η περιοχή είναι αγορασμένη από τον Καραπάνο και ας μην ανατρέξουμε ιστορικά πιο πίσω, αλλά σας λέω ότι είναι συνδιακατεχόμενη περιοχή αυτή που αναφέρεται. Είναι περιοχή που παράγει αρωματικά φυτά, με πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα και τι επιπτώσεις θα έχει, δεν γνωρίζει κανένας. Είναι μελέτη που έγινε χωρίς καν να έρθουν εδώ στην περιοχή αυτοί που την έκαναν, διότι είναι μελέτη φασών!».
Αδειοδοτήσεις
Υπάρχουν αδειοδοτήσεις από πρώην Δημοτικό Συμβούλιο, ΡΑΕ, ΥΠΕΚΑ, Μητρόπολη Άρτης, όμως τώρα θα ειπωθούν όλα ανοιχτά, λένε όσοι ζητούν να υπάρξουν ανοιχτά χαρτιά και διαφάνεια.
Ο δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, παραβρέθηκε στην ενημερωτική συνάντηση αυτή και εξέφρασε αρχικά τους δικούς του προσωπικούς προβληματισμούς, διότι όπως μας επεσήμανε, οι όποιες απόψεις υπάρξουν από μέρος του Δήμου θα αποτελέσουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση που θα προσδιοριστεί το επόμενο διάστημα, με πρόσκληση προς ειδικούς καθηγητές και άλλους, όσο όμως και προς τους Συλλόγους και όλους τους κατοίκους της περιοχής, που θα πρέπει να έχουν άποψη και συμμετοχή στις αποφάσεις τους για τον τόπο τους.
Ο κ. Μίγδος είπε σχετικά: Έχει δημιουργηθεί μια Κίνηση στο Δήμο μας για το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη δεν θα μπορούσε στην παρούσα φάση να μην συνδράμει σε αυτή την ενέργεια, διότι οι δραστηριότητες της Κίνησης πολιτών είναι για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και γενικότερα για την καλύτερη ανάπτυξη της περιοχής μας. Βρεθήκαμε λοιπόν και χαιρετίσαμε την κίνηση αυτή», είπε χαρακτηριστικά.

Ως προς τα δεδομένα για την υπόθεση αυτή, απαρίθμησε: «Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει μια αδειοδότηση για Αιολικό Πάρκο στη θέση «Γεραμπί» του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Δώδεκα συνολικά ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν εκεί. Το ιστορικό της υπόθεσης αυτής έχει ως εξής: Υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, με τον προηγούμενο δήμαρχο η οποία συμφωνεί στην τοποθέτηση. Υπάρχει απόφαση της ΡΑΕ που γνωμοδοτεί υπέρ. Δίνει άδεια δηλαδή. Υπάρχει απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, όπου ορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους για να γίνει αυτή η επένδυση. Υπάρχει στοιχείο που αποδεικνύει ότι η Μητρόπολη Άρτης στο διακατεχόμενο από την Μονή Ροβέλιστας χώρο συνηγορεί. Υπάρχει απόφαση της Διεύθυνσης Δασών που αξιολογεί το γεγονός θετικά. Πάρα ταύτα η νέα Δημοτική Αρχή, ανησυχώντας για τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη σημερινή κοινωνία, επανεξετάζει το θέμα και το φέρνει το επόμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να ενημερωθεί και ο τελευταίος δημότης για το τι συμβαίνει. Να ξέρει τις παρενέργειες, την χρησιμότητα, την ωφελιμότητα αλλά και τις επικινδυνότητα απ’ όλη αυτή την ιστορία».
Ο κ. Μίγδος δήλωσε ότι ως Δημοτική Αρχή έχει δεσμευτεί για πλήρη ενημέρωση απέναντι στην «Κίνηση», αλλά πολύ περισσότερο στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και τους κατοίκους του, λέγοντας: «Έχουμε λοιπόν δεσμευτεί ότι άμεσα θα γίνει ανοιχτή διαδικασία σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και το γεγονός ότι υπάρχει θετική απόφαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δεν υποχρεώνει εμένα να μην κάνω κάτι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος απέναντι στους δημότες να προχωρήσω σε ενημέρωση».
Έρχονται τώρα επειδή είμαστε σε εξαθλίωση
«Οι ανεμογεννήτριες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, είναι η κορύφωση, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Τι άλλο να σας πω; Πυραμιδικά ξεκινάνε όλα και φτάνουμε εκεί. Έρχονται τώρα επειδή είμαστε σε εξαθλίωση, σε δύσκολη οικονομικά θέση και με κάποια χρήματα, αντισταθμιστικά οφέλη τα λένε, πείτε τα όπως θέλετε και ζητάνε να παραχωρήσουμε πράγματα. Και εγώ σας λέω: Κοιτάξτε να δείτε δεν είμαι δήμαρχος ο οποίος παρουσιάζω ένα δημαρχοκεντρικό πλαίσιο προς τα έξω. Είμαι δήμαρχος ο οποίος συνεργάζομαι με τους δημότες μου, αφουγκράζομαι την κοινωνία. Θα συνεννοηθώ με την κοινωνία, τις τοπικές κοινότητες, τους τοπικούς προέδρους, τους Συλλόγους, τους κατοίκους και θα συναποφασίσουμε».
Αυτή η γη είναι δική μας
Ο ίδιος αναφερόμενος στην ευθύνη συμμετοχής που έχουν όλοι οι δημότες στις αποφάσεις τόνισε: «Πρέπει να ενημερωθούν οι κάτοικοι να αναλάβουν κι εκείνοι τις ευθύνες τους. Να πάρουν ξεκάθαρη θέση για το τι θα πρέπει να γίνει, ακόμη και οι πολιτιστικοί Σύλλογοι. Ποιός έχει οριοθετήσει την λειτουργία του Πολιτιστικού Συλλόγου σε ένα πανηγύρι το καλοκαίρι; ¨Όχι! Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν και να πάρουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και πρώτος εγώ βέβαια ως δήμαρχος το μεγαλύτερο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να βάλω την «Χ» εταιρεία στη γωνία. Με τον κόσμο όμως όλου του Δήμου μπορεί και να μπορούμε. Με την απόφαση, η οποία θα είναι με τη σύμφωνη γνώμη των δημοτών, μπορούμε. Στο κάτω-κάτω αυτή η γη είναι δική μας. Και δεν εννοώ εγώ του Κλειδιώτη, ή του Διασελιώτη. Εννοώ είναι δική μας! Είναι ελληνική γη, και θα πρέπει να τα δούμε όλα, διότι αν τα οφέλη είναι 100χιλιάδες ευρώ για την περιοχή και για τον ιδιώτη 4 εκατομμύρια, τότε μιλάμε για ξεπούλημα».
Διαφορετική αξιοποίηση
Στο μεταξύ ο ίδιος δήλωσε ότι έχει προσωπική γνώμη την οποία θα μεταφέρει και στο Συμβούλιο όμως οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν συλλογικά και με τη συμμετοχή των κατοίκων. Όταν όμως τη ζητήσαμε ο κ. Μίγδος κατέθεσε την προσωπική του γνώμη, λέγοντας: «Εγώ τείνω προς την πλευρά ότι έχουμε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον, με σπάνιες ομορφιές και κατοίκους φτωχούς μεν αλλά ισχυρούς στο να διαχειριστούν αυτή τη φυσική ομορφιά και ένα περιβάλλον που μπορεί να αναπτυχθεί και να δώσει άλλους πόρους ώστε να ζήσουν οικογένειες. Υπάρχει δυνατότητα η περιοχή αυτή να αξιοποιηθεί διαφορετικά. Και φυσικό περιβάλλον υπάρχει, και ιστορική κληρονομιά και εκπληκτική διάθεση από τη νέα Δημοτική Αρχή για να δώσουμε άλλο αέρα και ανάπτυξη στην περιοχή μας. Να αναπτυχθεί ο Θρησκευτικός τουρισμός, η επισκεψιμότητα στις φυσικές ομορφιές, η επισκεψιμότητα στα σπίτια μας. Εμείς σας φιλοξενούμε στα σπίτια μας. Δεν χρειάζονται αιολικά πάρκα. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν αυτή τη φυσική ομορφιά και μπορούν να πάνε εκεί να κάνουν τα αιολικά πάρκα. Ας έρθουν να μας ενημερώσουν για την ωφελιμότητα τους. ποια είναι τα κέρδη που θα έχει ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη από αυτή τη διαδικασία. Διότι εγώ πιστεύω και έχω συγκεκριμένη άποψη για το θέμα. Ότι δηλαδή η φύση μας, τα νερά μας, ο καθαρός μας αέρας δεν μετριέται με αντισταθμιστικά οφέλη. Καλούμαι να φτάσω στο τελευταίο σπίτι και να εξηγήσω σε όλους κι ας αποφασίσουν οι πολίτες».
Στο καλύτερο κομμάτι
Ο κ. Μίγδος απαντώντας στα ερωτήματά μας, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία επίσημα στο Δήμο που να αναφέρονται σε άλλες αιτήσεις, όμως πρόσθεσε πως «Αν ανατρέξετε σε ό,τι έχει συμβεί σε άλλες περιοχές, αν οι επενδύσεις τους είναι κερδοφόρες ποιός ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον και τι προέκταση μπορεί να πάρει το θέμα. Σας λέω όμως ότι επειδή δεν είμαι ειδικός, καθηγητής φυσικής αγωγής είμαι, αλλά καλούμαι να είμαι γνώστης των θεμάτων προσπάθησα και πληροφορήθηκα για το όλο ζήτημα, μέχρι στιγμής με επίσημα στοιχεία. Μιλάμε για θέση Γεραμπή, για 12 ανεμογεννήτριες, για ένα πολυγωνικό οικόπεδο που συμπεριλαμβάνει τη θέση που έχουν τη νομή οι κάτοικοι Σκουληκαριάς, ένα δασικό κομμάτι 1.600 στρεμμάτων, που έχουν τη νομή οι κάτοικοι του Μεσοπύργου, διακατεχόμενο δασικό κτήμα με νομή στους κατοίκους Μεγαλόχαρης, κομμάτι από το Βελεντζικό που τη νομή έχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, κομμάτι από την Ιερά Μονή Ροβέλιστας Άρτης. Μιλάμε για ένα κόσμημα για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μία φυσική ομορφιά ανεπανάληπτη. Δεν είναι όντως αναπτυγμένη η περιοχή, αλλά οι φυσική ομορφιά δεν χρειάζεται παρέμβαση».
Για μια μπριζόλα;;;
Σε ότι αφορά τα αντισταθμιστικά, ο κ. Μίγδος δήλωσε ότι «γίνεται λόγος για μια ελάφρυνση στο ρεύμα για τους κατοίκους 5 με 6%. Ωραία λοιπόν. Οι κάτοικοι του Δήμου μου δεν πληρώνουν πάνω από 100 ευρώ ρεύμα. Μέχρι εκεί το πολύ όλα τα νοικοκυριά του Δήμου. Οπότε τι μπαίνουμε σε όλη αυτή η διαδικασία για γλιτώσουμε 4 ή 5 ευρώ; Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία για να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να γλιτώσουμε 5 ευρώ στο ρεύμα; Μπαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία για να δουλέψουμε πέντε με οχτώ μήνες, αν θα δουλέψουμε και να πουλήσουμε μια μπριζόλα σε ένα καφενείο; Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία για το αν θα πάρει δυο άτομα ανειδίκευτο προσωπικό για να δώσει 15 μεροκάματα; Και να δώσουμε το φυσικό περιβάλλον, για το αν θα μας φτιάξει μια βρύση στο Μεσόπυργο, στο βουνό; Αν πάρουν τέτοια απόφαση οι δημότες, παρά το γεγονός ότι όπως είπατε είμαι ο πρώτος δημότης, δεν έχω παρά να συμφωνήσω με τους ανθρώπους μου. Αλλά να ενημερώσουμε ρε παιδιά πρώτα. Να γνωρίζουν όλοι περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή παίρνουμε μια απόφαση χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος; Εντάξει μας κάνανε δημάρχους, αλλά δεν μας κάνανε να έχουμε την πρωτοκαθεδρία σε όλα τα επίπεδα και να τους ακυρώνουμε σε όλα τα επίπεδα».


ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

Δείτε και παρακάτω.
Δεν μιλάμε για 1600 στρ στο Γεραμπή.Το αιολικό Πύργοι αφορά την κορυφογραμμή της Σκουληκαριάς , και το αιολικό Πλατυβούνι (το μεγαλύτερο απο όλα) είναι πάνω από τον οικισμό Γιαννιώτη.Μαζί με το αιολικό Σπασμένο , πάνω από το Βελεντζικό πόσα στρέμματα μπορεί να είναι όταν ολοκληρωθεί ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων ??

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Κίνηση Πολιτών για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Περιοχής Ραδοβιζίου ( Πρόσκληση )


Σάββατο 8 Νοέμβρη, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του ΚΕΓΕ στην Άνω Καλεντίνη.

Εκδήλωση-συζήτηση στην Άνω Καλεντίνη από την Κίνηση Πολιτών για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Περιοχής Ραδοβιζίου
Με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών για σημαντικά θέματα που αφορούν την περιοχή
Μια πολύ σημαντική εκδήλωση για την περιοχή διοργανώνεται το Σάββατο 8 Νοέμβρη, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του ΚΕΓΕ στην Άνω Καλεντίνη. Έχει ως θέμα την "Προστασία του περιβάλλοντος από τις σύγχρονες μορφές τεχνολογικής παρέμβασης και την διατήρηση της Ιστορικής και Πολιτισμικής κληρονομιάς μας".
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την "Κίνηση Πολιτών για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Περιοχής Ραδοβιζίου", έχει ως σκοπό την ενημέρωση των δημοτών για σημαντικά θέματα που αφορούν την περιοχή, όπως για παράδειγμα, το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Γάβρογο και τις επιπτώσεις τους και ομιλητές είναι:
- Καλτσής Αποστόλης, πρόεδρος Ορνιθολογικής Εταιρείας Ελλάδας
- Καρλάφτη Μαργαρίτα, Οικονομολόγος, Κίνηση για το Περιβάλλον Λακωνίας
- Κοσσυβάκης Γρηγόρης, Δικηγόρος
- Κοίλιας Βασίλης, Ιατρός Καρδιολόγος
- Τραχανά Ροδόπη, Κίνηση για το Περιβάλλον Σκύρου
- Θάνου Γεωργία, Δικηγόρος
την εκδήλωση παρουσιάζει η Σοφία Σκορίλα και την συζήτηση που θα ακολουθήσει συντονίζει ο Βασίλης Κοίλιας

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 2.012 άνεργους Ηπειρώτες


Ξεκίνησε την Τετάρτη 22-10-2014 η υποβολή αιτήσεων για το νέο πεντάμηνης διάρκειας πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και σε ολόκληρη την Ήπειρο κατανέμονται συνολικά 2.012 θέσεις στην αυτοδιοίκηση, την υγεία και τον πολιτισμό.
Μπορεί κι αυτή η δράση του ΟΑΕΔ να μην δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, η οποία ειδικά στην περιοχή μας πλήττει και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ωστόσο θα δώσει σε κάποιες οικογένειες παράταση ζωής, με την ελπίδα ότι σύντομα θα έρθουν ολοκληρωμένες δράσεις αντιμετώπισης της μάστιγας της ανεργίας.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ


* Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
* Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 4) -Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
* Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Οι θέσεις στην Ήπειρο
Από τις 2.012 θέσεις που προορίζονται για την Ήπειρο, οι περισσότερες αφορούν στους Δήμους, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε Νοσοκομεία και άλλους φορείς.
Αναλυτικά οι θέσεις στους Δήμους της Ηπείρου έχουν ως εξής:
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Δήμος Ιωαννιτών: 244 θέσεις
Δήμος Ζαγορίου: 7 θέσεις
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: 14 θέσεις
Δήμος Μετσόβου: 11 θέσεις
Δήμος Κόνιτσας: 10 θέσεις
Δήμος Δωδώνης: 28
Δήμος Ζίτσας: 27 θέσεις.
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Δήμος Αρταίων: 59 θέσεις
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη: 8
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων: 14
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
Δήμος Ζηρού: 14
Δήμος Πάργας: 25
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
Δήμος Ηγουμενίτσας: 55
Δήμος Σουλίου: 13
Δήμος Φιλιατών: 15
Και στους φορείς υγείας
Στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, συμμετέχει και το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι φορείς υγείας και ιδίως τα νοσοκομεία με 3.000 υπαλλήλους.
Από αυτές οι 500 θέσεις θα κατανεμηθούν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία καλύπτει και την Ήπειρο. Οι προσλήψεις αυτές θα αφορούν διάφορες ειδικότητες προσωπικού όπως: βοηθητικό υγειονομικό, διοικητικό-λογιστικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, υπαλλήλους πληροφορικής, διοικητικές γραμματείς κ.α.
Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να γίνει στο τέλος Οκτωβρίου και οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (oaed.gr).

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Με 12 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  06 Οκτωβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 7702
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 10η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας», «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014» και «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 2. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καστανιωτών «Η γενέτειρα».
 3. Ανάκληση των αριθ. 88, 89, 90 και 91/2014 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
 4. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Κόκκινης Εκκλησιάς».
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕΡ του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 10. Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού κτιρίου στο Σύλλογο Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.
 11. Διαγραφή οφειλής από τον βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.
 12. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.
   Ο Πρόεδρος

                                Γεώργιος Κουρτέσας
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...