Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28/11/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη 24 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ:  8905
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ


                                                           
                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
      
                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη 24 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ:  8899
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΠΡΟΣ:
Τ     Δημοτικ     Σύμβουλο

                                                                                                       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Νοεμβρίου του
 έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ.
προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
 του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:


Ορισμός συμβούλων για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής
των έργων «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας
 και «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου
 «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».
Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.
Αίτηση εκπροσώπου Τ. Κ. Βελεντζικού σχετικά
 με ύδρευση.
Αποδοχή μελέτης αισθητικής και λειτουργικής
 αναβάθμισης οικισμού Χελώνας.
Αποδοχή μελέτης αισθητικής και λειτουργικής
 αναβάθμισης οικισμού Άνω Καλεντίνης.
Αποδοχή τροποποιημένης μελέτης Κατασκευής ομβροδεξαμενών
στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
 (Σε δημόσιες εκτάσεις).
Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για μετατροπή
δημοτικού σχολείου Πηγών σε πολιτιστικό Κέντρο.
Αποδοχή μελέτης για την κατασκευή γηπέδων στο
δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
      


Ο ΠρόεδροςΓεώργιος Κουρτέσας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...