Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Με 14 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή (21-11-2014) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άνω Καλεντίνη 17 Νοεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ: 8721
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
2.Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη για το έτος 2015.
3.Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
4.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».
6.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
7.Καθορισμός αριθμού απασχόλησης ασκούμενων μαθητών ΕΠΑ. Σ. Ο. Α. Ε. Δ. για πρακτική άσκηση στο Δήμο.
8.Ορισμός δημοτικού συμβούλου για να μετέχει στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99.
9.Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ) για Τεχνικογεωλογική εξέταση κατά μήκος του δρόμου Μηλιανά - Μεσόπυργος στο τμήμα του έργου που εφάπτεται του Αχελώου ποταμού.
10.Αποδοχή μελετών - πρόταση για ένταξη του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Θαναρέϊκο – Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».
11.Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση Βρύσης Χελώνας Τ. Δ. Κλειδίου».
12.Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
13.Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση στο κέντρο της Καλεντίνης».
14.Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στον Οικισμό Παναγιά Διασέλλου».

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κουρτέσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...