Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Η απόφαση της Γ.Σ. του συνεταιρισμού ΒελεντζικούΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΛΣ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Στο Βελεντζικό και σε αίθουσα του πρώην Δημοτικού Σχολείου, σήμερα, Κυριακή 10 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Αναγκαστικού Συν/σμού Διαχείρισης συνιδιοκτησία δάσους και χορτονομής Βελεντζικού στα πλαίσια απόφασης που είχε λάβει η προηγούμενη από 5ης Ιουνίου του 2011 Γενική Συνέλευση.
Ακολουθεί Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης: Εκλέγονται δια βοής:
Πρόεδρος Γ.Σ.      :  Καυκιάς Δημοσθένης του Ανδρέα.
 Γραμματέας Γ.Σ.: Τσαούσης Χρήστος του Αντωνίου.
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει το σώμα ότι. η παρούσα Γενική Συνέλευση:
Συγκλήθηκε ως έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου τα μέλη του Συν/σμού να ενημερωθούν για την πορεία αδειοδότησης επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας BUSINESS ENERGY που άφορα στην ανάπτυξη Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον ορεινό όγκο Βελεντζικού και στην ειδικότερη θέση «ΓΕΡΑΜΠΗ» και να προβούν σε επαναξιολόγηση της κατάστασης. Είναι η πρώτη επαναληπτική Συνέλευση με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπροσωπούμενων ψήφων.
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Γενικής συνέλευση; ενημερώνει το σώμα ότι:
Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη παρέσχε τη σύμφωνη γνώμη του στην παραπάνω εταιρία για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου στον ευρύτερο ορεινό όγκο Βελεντζικού παρά την εκπεφρασμένη αρνητική στάση των μελών του Συν/σμού μας, όπως αυτή εκφράσθηκε με απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συν/σμού Τολιάκης Θωμάς ο οποίος δήλωσε ότι αναγνωρίζει τη νομιμότητα της προηγούμενης και της παρούσας Γεν. Συνέλευσης και των αποφάσεων τους και ότι θα καταχωρίσει στο βιβλίο του Συν/σμού τα Πρακτικά τους.
Ακολουθεί συζήτηση με τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και ανταλλαγή απόψεων. Μετά τη συζήτηση ομόφωνα, δια βοής. η Γενική Συν/ση αποφασίζει:
1. Ορίζει νομικό σύμβουλο, τον δικηγόρο Αυγερινό Ανδρέου ώστε να μην επιτρέψει, με κάθε νόμιμο και δυνατό τρόπο, στην εταιρία BUSINESS ENERGY η σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο την ανάπτυξη αιολικού πάρκου όχι μόνο στο συνιδιόκτητο έδαφος Βελεντζικού αλλά και στον ευρύτερο ορεινό όγκο της περιοχής.
2. Να προσβάλλει δικαστικά και να επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης με την οποία ο Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη παρέσχε τη σύμφωνη γνώμη του για την ανάπτυξη του Αιολικού πάρκου.
3. Να διερευνηθεί από το ΔΣ του Συν/σμού η δυνατότητα σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος από Τοπογράφο Μηχανικό προκειμένου να αποτυπωθούν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια τα όρια της συνιδιοκτήτης έκτασης Βελεντζικού.
4. Συγκαλεί σε νέα έκτακτη Γ.Σ. τα μέλη του Συν/ομού προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος και επαναξιολόγηση της κατάστασης. Ως ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα μι την παρούσα Γ.Σ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί και θα διεξαχθεί οριστικά την επόμενη Κυριακή 14 Αυγούστου 2011 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Τέλος ομόφωνα η Γενική συνέλευση, μετά αχό σχετικό αίτημα, παρέχει άδεια στο μέλος του Συν/σμού Καυκιά Δημοσθένη να προχωρήσει σε μικρής έκτασης παραλλαγή του δρόμου που οδηγεί στην κατοικία του στη θέση «Κάρπινος» Βελεντζικού. προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα του.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό κανονικά από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και το Γραμματέα.

Ακριβές αντίγραφο από το χειρόγραφο πρόχειρο Πρακτικό

Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης                Ο Γραμματέας
Καυκιάς Δημοσθένης                                   Τσαούσης Χρήστος

ΔΗΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: Πλασιέ ο αντιδήμαρχος Ηρακλείας

Τώρα Θανάση πέφτεις χαμηλά. Όταν είσαι ικανός να ξεπουλήσεις το ΓΑΥΡΟΓΟ σιγά μη δυσκολευτείς να πουλήσεις κάμποσα παγούρια (με βρυσάκι) για την ΚΟΡΠΗ. Πάντως εκεί στο Δημαρχείο με τις εταιρείες να πάτε καλά. Δεν αναφέρεις όμως αν ο Δήμος θα έχει ποσοστά. (Είναι σημαντικό, 1,7% επί των κερδών καλά είναι, όσα και από το Αιολικό Πάρκο).

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

ΕΛΕΟΣ!!!!!!!


1. Με την υπ΄αρ.7698/22-07-2011 υπογράφηκε σύμβαση για την εκτέλεση υπηρεσίας από τον Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη με επιχείρηση και  με την υπ΄αρ.7697/22-07-2011 απόφαση του αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για
Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού-δικτύου και εξοπλισμού μηχανών γραφείου ποσού με Φ.Π.Α. 18.500,00 €.
2. Με την υπ΄αρ.7675/22-07-2011 υπογράφηκε σύμβαση για την εκτέλεση υπηρεσίας από τον Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη με επιχείρηση και  με την υπ΄αρ.7673/22-07-2011 απόφαση του αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για
Αναβάθμιση και τεχνική βελτίωση λογισμικού ποσού με Φ.Π.Α. 8.400,00 €.

Ερωτάται κανείς και οφείλει ο Δήμαρχος που αποφασίζει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω εύλογα ερωτήματα.

  1. Ποια διαπραγμάτευση έγινε από τον Δήμαρχο με την συγκεκριμένη επιχείρηση προκειμένου να επιτύχει κάποια έκπτωση για το Δήμο ? 
  2. Ζήτησε άλλες προσφορές από άλλες επιχειρήσεις και αν ναι από πόσες και από ποιες?
  3. Δεν γνώριζε ότι τα αντικείμενα των συμβάσεων που υπέγραψε είναι συναφή και όφειλε για λόγους ηθικής και σύννομης τάξης  να μην τα τεμαχίσει και να κάνει έστω πρόχειρο διαγωνισμό για να επιτύχει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για το Δήμο?
  4. Πόσους υπολογιστές και μηχανογραφικό εξοπλισμό καινούργια του κουτιού έπαιρνε με αυτά τα χρήματα?

Διατυμπανίζεται δεξιά και αριστερά ότι δεν υπάρχουν χρήματα ότι δεν τους έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Αυτό που διαπιστώνετε  είναι ότι υπάρχει κακοδιαχείριση και πιθανόν από κάποιους υποκινούμενος!!!

Ε Λ Ε Ο Σ !!!!!!!!!!!!!!!
ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Ο πολιτιστικός σύλλογος  Βελεντζικού ο ΄΄ Άγιος Παρθένιος΄΄ προσκαλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση την Κυριακή 31/07/2011  και ώρα 11:00 π.μ. στο χώρο του δημοτικού σχολείου με τα εξής θέματα:
1. Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ.
2. Διενέργεια  αρχαιρεσιών για την εκλογή    νέου ΔΣ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή  7 Αυγούστου 2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
 Για το λόγω αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να  υποβάλλουν εγγράφως μέχρι δύο ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών της ΓΣ.  κατά την οποία διενεργούνται εκλογές  αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Ε.Ε..
Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 6972854853,6973412299


           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο Γ.Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
     
  ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Αιολικά εργοστάσια στ' Άγραφα...Που είσαι Αντώνη να δεις …τ' Άγραφα της αρπαχτής!!!


 


Γράφει ο Γιώργος Τάσιος
Μέλος της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος και του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου (ΕΠαΜ)Ευρυτανίας.
Τ' Άγραφα, από σύμβολο ελευθερίας σε δύσκολους χρόνους, σήμερα κατάντησε το σύμβολο της απόλυτης υποταγής.
Μια γωνιά Ελλάδας, που γέννησε και γαλούχησε προσωπικότητες, όπως τους Κατσαντώνη, Βελή, Τσάκα, Αναστάσιο τον Βραγγιανίτη και πολλούς, πολλούς άλλους, έγινε τώρα άντρο επαιτείας.
Τραγικές φιγούρες - σύμβουλοι, χωρίς ίχνος σκέψης και σοβαρότητας, χωρίς την παραμικρή λογική, υποκύπτουν στα κελεύσματα μιας πολυεθνικής εταιρίας, μια από αυτές που καραδοκούν να ξεζουμίσουν τους πλούσιους πόρους της πατρίδας μας, μετά και το επίσημο ξεπούλημα - χάρισμα -και με την βούλα- των πραξικοπηματιών βουλευτών μας.
Τόσα χρόνια πέρασαν που το κράτος ξέγραψε τ' Άγραφα, πιστεύουν στ' αλήθεια οι κατά τ' όνομα και όχι κατά τη χάρη Αγραφιώτες, θα δουν προκοπή από πολυεθνικές εταιρίες; Υπάρχει στ' αλήθεια τέτοιος λογικός νους;
Ναι, είναι αλήθεια ότι κατά την κατασκευή των αιολικών εργοστασίων θα απασχοληθούν και κάποιοι Αγραφιώτες. Από εκεί και πέρα τι; Κατά την λειτουργία τους, δεν θα απασχολεί κανέναν. Μια μικρή έρευνα σε παρόμοια έργα θα πείσει και τον πιο δύσπιστο.
Θα αποφέρουν λέει τα έργα στο δήμο 600.000 ευρώ το χρόνο… Τόση είναι η αξία σας; Την καταστροφή του περιβάλλοντος -που είναι η ίδια η φυσιογνωμία σας- την κοστολογείσατε; Απεναντίας, υποβαθμίζετε τ' Άγραφα για αυτό που είναι, το μοναδικό περιβάλλον του, που οφείλει την ύπαρξή του ακόμη σήμερα.
Και όταν τα βουνά αυτά, θα είναι επίσημα ιδιοκτησίας ΑΚΤΩΡ …πόσα θα παίρνει ο δήμος; Δεν σκέφτηκε κανείς σας να ρωτήσει, τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό του χώρου των εγκαταστάσεων;
Δεν καταλάβατε ότι με τις πράξεις σας, χαρίζετε τζάμπα τα βουνά μας;

Ποιος σας εγγυάται επ' αυτού.
Και ρωτώ: είναι λόγος η οικονομική ανάγκη του δήμου για το χάρισμα των βουνών μας σε πολυεθνικές εταιρίες; Αυτό φίλοι μου Αγραφιώτες έχει δύο ονόματα, επαιτεία και πορνεία. Εσείς, ποιο από τα δύο επιλέξατε; Πιστεύετε ότι θα πληρώνετε το ρεύμα που καταναλώνετε σήμερα, το ίδιο και στο άμεσο μέλλον; Γνωρίζετε πόσο αγοράζει η ΔΕΗ το ρεύμα που αγοράζει από τα αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα; Τρεις και τέσσερις φορές ακριβότερο απ' όσο το αγοράζετε εσείς. Ποιος θα πληρώσει στο τέλος την πανάκριβη αυτή ενέργεια… εσείς και εμείς φυσικά…
Πιστεύετε, ότι όταν ολοκληρώσουν τα αιολικά εργοστάσια, θα έχετε ελεύθερη πρόσβαση στα μέχρι πρότινος αγραφιώτικα βουνά; Τα βουνά αυτά, θα είναι ιδιοκτησίας ΑΚΤΩΡ ΑΕ και των πολυεθνικών μετόχων της με ότι αυτό συνεπάγεται…
Πριν την κατασκευή της Λίμνη Κρεμαστών, οι τοπικές κοινωνίες πίστεψαν στα κελεύσματα για τα αμέτρητα οφέλη που θα είχαν, που αποδείχτηκαν στην πράξη μια ΑΠΑΤΗ. Σήμερα, η μέχρι πρότινος ιδιοκτησία του δημοσίου λίμνης, περνά κατά την πώληση της ΔΕΗ, στα χέρια πολυεθνικών εταιριών …έτσι για να κλείσουμε το καπάκι του απόλυτου ξεπουλήματος. …ας τρέξει ο δήμαρχος κ. Τάτσης να απαιτήσει και …αποζημίωση!!!
Μήπως πιστεύεται στα περί κινδύνου του πλανήτη μας που έντεχνα και τρομοκρατικά μας πιπιλίζουν τα μυαλά, σαν αυτά που υποστηρίζει ο κ. Παρούτσας των Ευρυτανικών Νέων;
Όσο για τον κ. Παρούτσα, αντί να προβληματίζεται με το ξεπούλημα της πατρίδας μας, ονειρεύεται την επέλαση των αρπακτικών - πολυεθνικών που θα "σώσουν" την οικονομία μας. Καληνύχτα σας κ. Παρούτσα.
Απευθύνω μήνυμα στους Αγραφιώτες που έχουν και τ' όνομα, αλλά και τη χάρη, και γνωρίζω ότι είναι η πλειοψηφία, που αρνείται στα εκτρώματα που θέλουν να τους επιβάλουν στο σβέρκο τους. Αντισταθείτε και μην επιτρέψετε να αρπάξουν τη γη σας. Τιμήστε την καταγωγή σας, τιμήστε τον Κατσαντώνη… 
Κλείνοντας, να μεταφέρω στον εκπρόσωπο της ΑΚΤΩΡ κ. Αθανάσιο Κατσέλη, ότι το έργο τους είναι παράνομο. Όταν σύντομα θα επανέλθει η δημοκρατία στην χώρα μας, το έργο τους (αν γίνει), θα ακυρωθεί και δεν θα λειτουργήσει χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση._
Υ.Γ. Η επιστολή αυτή, αποτελεί μια προκαταβολική συγνώμη στις επερχόμενες γενιές. Αν δεν καταφέρω να αποτρέψω την καταστροφή, μην με δικαιολογήσετε. Να με κρίνετε ως ανίκανο.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Ομοσπονδίας Ραδοβυζινών Άρτας στην Ιερά Μονή Παναγίας Ροβέλιστας, προστάτιδας των Ραδοβυζινών Άρτας.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΖΗΝΩΝΟΣ 30, ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 15-7-2011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να παραστείτε στη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί της Κυριακής, 7 Αυγούστου 2011, στην Ιερά Μονή Ροβέλιστας Άρτας.
Η Θεία Λειτουργία τελείται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας κατ'έτος, καθόσον η Γενική Συνέλευση των μελών της καθιέρωσε με ομόφωνη απόφαση της την Παναγία Ροβέλιστας ως Προστάτιδα των Ραδοβυζινών.
Η παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή, θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα μας ενδυναμώσει στην προσπάθεια που κάνουμε, για την τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος των συμπατριωτών μας και για την προβολή των ηθικών αξιών, που είναι απαραίτητες, όσο ποτέ άλλοτε, για το ξεπέρασμα της γενικής κρίσης, που βιώνει σήμερα η κοινωνία.
Ο Πρόεδρος          Ο Α Αντιπρόεδρος         Η Γεν. Γραμματέας
ΔημήτρηςΚραμπής      ΓιώργοςΚουρτέσας     Γεωργία Βασιλάκη
Πληροφορίες:
1. Δημήτρης Κραμττής τηλ.: 6937 750570 - fax: 210-6041835
2. Γιώργος Κουρτέσας τηλ.: 6945 872468 - fax: 210-8881883
3. Γεωργία Βασιλάκη   τηλ. 6945334847 -fax: 210- 5573076

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Καραϊσκάκεια 2011 - Χαιρετισμός Δημάρχου - Κατάθεση στεφάνων (video)

Χαιρετισμός Δημάρχου Γεωργίου Καραΐσκάκη κ. Δημήτρη Γαλλίκα - Κατάθεση στεφάνων στην εκδήλωση Καραϊσκάκεια 2011, στη Σκουληκαριά Άρτας.


Καραϊσκάκεια 2011 - Σκουληκαριά Άρτας - Παρασκευή ξημέρωμα (video)


Παρασκευή ξημέρωμα Καραϊσκάκη
Μην είχε ξημερώσει
Σου ρίξαν  και σε λάβωσαν
Στη μάχη του Φαλήρου.
Σήκω να πας στην Κούλουρη
Και στη Φανερωμένη
Για να σου γιάνουν την  πληγή

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ τραγούδι
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ κλαρίνο
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Καλλιτεχνική Διεύθυνση

"Kάθε χρόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου γιορτάζονται στη Σκουληκαριά της Άρτας γεννέτειρας του Γεωργίου Καραΐσκάκη, τα Καραισκάκεια.

ΜΕ 33 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2011 ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Άνω Καλεντίνη 22 Ιουλίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ: 7.704
ΔΗΜΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 27η μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή - βελτίωση δρόμων δήμου Τετραφυλλίας».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τετραφυλίας».
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή - βελτίωση δικτύων ύδρευσης».
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεσοπύργου».
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεγαλόχαρης».
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιώσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Δ. Κλειδιού».
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Γαλάνιο (Άγιοι Απόστολοι) Τ. Δ. Κλειδιού».
9. Έγκριση 1°" ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
10. Έγκριση Γ" ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Ρετσιανών» Δ' φάση.
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ρετσιανών» Γ" φάση.
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών».
13. Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής δημοτικών συμβούλων για παραλαβή υπηρεσιών.
14. Έκδοση απόφασης σχετικά με τα αυτοκίνητα του Δήμου.
15. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής μηχανήματος έργου.
16. Συζήτηση επί αιτήσεως συλλόγου Καλεντινιωτών Αρτας.
17. Συζήτηση επί αιτήσεως εκπολιτιστικού συλλόγου απανταχού Καστανιωτών.
18. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού συλλόγου Πέτρας.
19. Συζήτηση επί αιτήσεως Γ. Α. Σ. Ομόνοιας Πέτρας.
20. Συζήτηση επί αιτήσεως Α. Ο. Κ. Τζουμέρκων.
21. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού - Λαογραφικού συλλόγου Αστροχωρίου.
22. Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Αστροχωρίου.
23. Μετατόπιση περιπτέρου στην Τ. Κ. Διασέλλου.
24. Σχετικά με την απασχόληση προσωπικού καθαριότητας σε διπλή βάρδια.
25. Αποδοχή πίστωσης 25.700,00 6 για δράσεις πυροπροστασίας έτους 2011.
26. Διάθεση πίστωσης για την σύνταξη μελετών οδοποιίας, Π. Ε. και γεωλογικών μελετών για τα έργα «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά - Βελεντζικό» και «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά -Μεσόπυργος».
27. Καθορισμός θέσεων ασφαλτόστρωσης στο Τ. Δ. Καστανιάς.
28. Σχετικά με τον καθορισμό εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηράκλειας».
29. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.
30. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
31. Σχετικά με την ύδρευση της περιοχής «Φραμένη»
32. Αποδοχή μελέτης για κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Άνω Πέτρα.
33. Ψήφιση Ο. Ε. Υ. του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Κωνσταντίνος Καλοχέρης.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού του περασμένου Μαΐου o  Δήμος Γ. Καραϊσκάκη καταγράφει μία πτώση που φτάνει στο 35%!!! Από 9.017 κατοίκους που είχαν απογράψει οι τρεις Καποδιστριακοί Δήμοι (Ηρακλείας  –Τετραφυλλίας – Γ. Καραϊσκάκη) το 2011 ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Γ. Καραϊσκάκη απογράφει 5.850 (3.000 άνδρες και 2.850 γυναίκες).

Μετά την εξέλιξη αυτή θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά αν υπάρχουν ευθύνες .Το Δημαρχείο (Δήμαρχος – Αντιδήμαρχοι – τοπικά συμβούλια) , οι σύλλογοι και η Ομοσπονδία Ραδοβυζινών δεν κούνησαν το δακτυλάκι τους για να αποφύγουμε αυτήν την πολύ μεγάλη κατρακύλα (τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται σύντομα) . Είχαμε δυστυχώς Αντιδημάρχους που έλεγαν στον κόσμο ότι η απογραφή πλέον δεν έχει καμία σημασία γιατί θα αλλάξει ο τρόπος χρηματοδοτήσεων (Δηλ. η ΣΑΤΑ θα πηγαίνει σύμφωνα με  την έκταση του Δήμου και όχι σύμφωνα με τους μόνιμους κατοίκους).Είχαμε στελέχη ακόμα και δημοτικό σύμβουλο που δεν απογράφτηκαν στο Ραδοβύζι . Δηλαδή για να καταλάβουμε το μέγεθος της απώλειας θα χρειαστεί να ξεπουλήσουμε 2 φορές το Γαύρογο  για να καλύψουμε την ζημιά μόνο από την ΣΑΤΑ .

Κ. Δήμαρχε σίγουρο ήταν ότι θα είχαμε πτώση .
Αυτό όμως είναι καταστροφή,   35% κάτω σε μία δεκαετία .Και ως πρώην Στρατηγός γνωρίζετε ότι οι νίκες αλλά και οι ήττες αντανακλούν στο πρόσωπο που ηγείται της μάχης . Και η δικαιολογία ότι πέθαναν δεν στέκει .Δεν πέθαναν 200 άνθρωποι (κατά μέσο όρο) σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα .Απλά πριν 10 χρόνια κάποιοι έκαναν καλά την δουλειά τους και μέτρησαν…σωστά τους κατοίκους .Αν είπα κάτι παραπάνω ,αν όντως κάνατε την δουλειά σας , αλλά εγώ δεν το κατάλαβα ΣΥΓΝΩΜΗ…

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Πέμπτη 21 Ιουλίου. Το Βελεντζικό τιμά τον επίσκοπο Ραδοβυζίου, Άγιο Παρθένιο.

Η καταγωγή του. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του
Ο Άγιος  Παρθένιος γεννήθηκε στο χωριό Βατσουνιά του νομού Καρδίτσας στις αρχές του 18ου αιώνα.

Έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του και ανδρώθηκε σωματικά και ψυχικά στην περιοχή αυτή των Θεσσαλικών Αγράφων, μια περιοχή που στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας είχε μια σημαντική πνευματική παρουσία. Το δυσπρόσιτο της περιοχής δημιουργούσε στους υπόδουλους ένα χώρο καταφυγής, ελευθερίας και δημιουργίας μακρυά από την αφόρητη πίεση του κατακτητή. Πνευματικοί φάροι – απομεινάρια αυτής της περιόδου αποτελούν μέχρι σήμερα τα ιερά μοναστήρια της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων.

Οι γονείς του Αγίου απλοί και ταπεινοί άνθρωποι ανάθρεψαν και μετάδωσαν στο γιο τους την πίστη στο Χριστό και την αγάπη στην Παρίδα. Κοντά τους έμαθε να ζει την απλοϊκή ζωή των ανθρώπων του μόχθου που ζούσαν καλλιεργώντας τη γη και εκτρέφοντας ζώα.

Καμμιά δουλειά δεν ήταν ντροπή και περιφρόνηση. Γεύτηκε όμως κοντά τους την γνησιότητα της ζωής και την ορθόδοξη παράδοση του γένους όπως τη ζούσαν όλοι οι πιστοί χριστιανοί.

Ο παπάς του χωριού του και αργότερα οι μοναχοί των γύρω μοναστηριών που με ευλάβεια και δίψα ψυχής τα επισκεπτόταν, του έδωσαν τα πρώτα φώτα, τον συνέδεσαν πιο πολύ με την εκκλησία και τον «μύησαν» στην ορθόδοξη πνευματική ζωή.
Η μοναχική του ζωή
Η ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας, το θάρρος και η πίστη των νεομαρτύρων της εποχής του καθώς και η δυνατή παρουσία των δύο μεγάλων αγίων της περιοχής, του Αγίου Βησσαρίωνος και του Αγίου Σεραφείμ Φαναριοφαρσάλων, επιδρούν και στη ζωή του νεαρού Παρθένιου και του εμπνέουν, κάτω από τις φωτισμένες εμπειρίες και νουθεσίες των αγίων μοναχών των Μετεώρων και των γύρω μονών, την επιθυμία και το ζήλο της ολοκληρωτικής αφιερώσεως στο Θεό.

Έτσι ο Παρθένιος γίνεται δόκιμος και αργότερα μοναχός σε μοναστήρι της περιοχής.

Η ζωή του μοναχού εσταυρωμένη, δύσκολη αλλά και ευλογημένη με περίσσιες πνευματικές χάρες. Η άσκηση, η νηστεία, η προσευχή, η εγκράτεια, η αγάπη προς το Θεό και τον άνθρωπο γίνονται με τη χάρη του Θεού οι αρετές που στολίζουν τη ζωή του. Κανέναν δεν παραθεωρεί και τίποτε δεν περιφρονεί. Και εκεί στο μοναστήρι έχει για διακόνημά του την περιποίηση των ζώων,  δουλειά που δεν τη θεωρεί κατώτερη και υποβιβασμό, αλλά ευκαιρία και βάθρο για περισσότερη αρετή και ταπείνωση όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο απολυτίκιό του «Ἀμέμπτως ἐβίωσας ἐν ταπεινώσει πολλῇ…» θυμάται ότι ο
πάντων Κύριος καταδέχτηκε να γεννηθεί στο σπήλαιο – στάβλο της Βηθλεέμ και να σπαργανωθεί μέσα στη φάτνη των αλόγων ζώων. Αποδιωγμένος από τους ανθρώπους βρήκε παρηγοριά στη ζεστή φιλόξενη γωνιά των δύο ζώων.

Ο μοναχός Παρθένιος προκόβει στην πνευματική ζωή και γίνεται φωτεινό παράδειγμα για όλους. Έτσι με τη σύμφωνη γνώμη των πατέρων της μονής ο Παρθένιος χειροτονείται διάκονος και πρεσβύτερος, αναλαμβάνοντας τη διακονία των μυστηρίων του Θεού και απολαμβάνοντας τη χάρη του υψηλού υπουργήματος της Ιερωσύνης.

Στην επισκοπή Ραδοβισδίου
Εκτιμώντας τα προσόντα και την αγία του ζωή η Εκκλησία ανέδειξε τον Παρθένιο σε επίσκοπο Ραδοβισδίου. Ο λύχνος τοποθετήθηκε στη λυχνία κατά τον λόγο του Κυρίου για να φωτίζει όλους του πιστούς και να τους καθοδηγεί στην αρετή κα στην αγιότητα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε με συντομία στην Επισκοπή Ραδοβισδίου. Η επισκοπή Ραδοβισδίου περιλάμβανε το δυτικό τμήμα της Αργιθέας και το Β.Α. τμήμα του σημερινού νόμου της Άρτας, το Ραδοβύζι (τότε επαρχία Δρυοπίας) και αποτελούνταν από τους Δήμους Ηρακλείας (Κάτω Ραδοβύζι) με κέντρο το Βελεντζικό και Τετραφυλίας (Άνω Ραδοβύζι). Στην περιοχή αυτή ανήκουν σήμερα τα χωριά: Ζυγός, Μαρκινιάδα, Μελάτες, Παναγία Διασέλλου, Σκουλικαριά, Βελεντζικό, Μεσόπυργος, Μεγαλόχαρη, Αστροχώρι, Καστανιά, Ελάτη, Τετράκωμο, Μεσούντα, Κάψαλα, Μηλιανά και Πηγές με τους συνοικισμούς τους.

Η επισκοπή «Ραδοβισδίου» αναφέρεται πρώτη φορά στο τακτικό Β΄ του Ιωάννη Τσιμισκή (972‐976), εποχή κατά την οποία αυξήθηκε ο αριθμός των επισκοπών. Καταλάμβανε δε την 16η θέση από τις 28 που υπάγονταν στη Μητρόπολη Λαρίσης. Δεύτερη φορά αναφέρεται, ως Ραδοβιστίου,  στο Τακτικόν Α΄ του Αλεξίου Κομνηνού (1081‐1118) κατέχοντας την 15η σειρά από τις 25 επισκοπές της Λαρίσης και τρίτη φορά αναφέρεται σε Πατριαρχικό σιγίλλιο του 1371. Η επισκοπή εξακολουθεί να υφίσταται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, πολλούς δε επισκόπους της γνωρίζουμε από τους κώδικες των Μητροπόλεων Λαρίσης και Τρίκκης.

Η επισκοπή Ραδοβισδίου καταργήθηκε το 1830 και η περιοχή της δόθηκε λίγο αργότερα στη Μητρόπολη Άρτας τμήμα της οποίας αποτελείκαι σήμερα.

Έδρα της επισκοπής ήταν αρχικά τα Βραγγιανά Αργιθέας και αργότερα το χωριό Βελεντζικό που την εποχή της Τουρκοκρατίας βρισκότανσε μεγάλη
ακμή. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι πριν τον χαλασμό του 1854 αριθμούσε γύρω στις 830 οικογένειες και είχε 9 ναούς.

Αναλαμβάνοντας το μέγιστο αυτό αξίωμα της Αρχιερωσύνης ο Άγιος Παρθένιος επιδίδεται τώρα πιο πολύ στη διακονία του Ευαγγελίου κι του ποιμνίου του. Νύχτα και μέρα αγωνιζόταν για την πνευματική του προκοπή. Μα πιο πολύ τώρα αγωνιζόταν ο ίδιος να γίνεται πρότυπο αγίας ζωής για όλους σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τιμόθεο επίσκοπο Εφέσου. «Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ, ἐν  ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ». Η αυστηρή νηστεία και η αδιάλειπτη προσευχή ήταν τα πιο αγαπημένα του αθλήματα γιατί γνώριζε καλά ότι με αυτά ‐σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου‐  ο άνθρωπος «καθαρίζεται», ανακαινίζεται και φέρνει μέσα στην καρδιά του την ειρήνη και τη γλυκειά παρουσία του Κυρίου. Αγαπούσε το Θεό και αυτή η αγάπη ξεχείλιζε όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στην κτίση ολόκληρη και ειδικά στα αγαπημένα του ωντανά «τα ευλογημένα» όπως ο ίδιος συνήθιζε να τα ονομάζει. Αρκετές ώρες της ημέρας περνούσε κοντά στα κοπάδια των αγελαδικών του χωριού. Η παράδοση αναφέρει ότι κατά τους θερινούς μήνες έβγαινε έξω από το χωριό στη θέση Μπέσελο στην οποία περνούσαν τα κοπάδια γιανα ποτιστούν. Εκεί καθισμένος σ’ ένα ξύλινο κρεβάτι κάτω απ’ τον ίσκιο των ελατιών τα παρακολουθούσε, τα ευλογούσε και προσευχόταν για αυτά τα «ευλογημένα» και τους κατόχους τους.

Οι απλοί τσοπάνηδες ήταν γι’ αυτόν «οἱ ἐλάχιστοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί» που δεν τους περιφρονούσε αλλά τους συμβούλευε και με την εμπειρία που είχε τους βοηθούσε στην περιποίηση των ζώων. Θυμόταν πως οι πρώτοι άνθρωποι που αξιώθηκαν να ακούσουν τον αγγελικό ύμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς  εἰρήνη» και να ευαγγελιστούν από τους αγίους αγγέλους το χαρμόσυνο άγγελμα της ενανθρωπήσεως του Θεού ήταν οι απλοί και ταπεινοί βοσκο της Βηθλεέμ. Ίσως πολλές φορές και ο Άγιος ακόμη να φρόντιζε μόνος του τα ζώα όπως έκανε με χαρά στο διακόνημά του στη μονή της μετανοίας τυ. Σίγουρα όμως πολλές φορές με την προσευχή και τον αγιασμό θεράπευε πολλά από αυτά. Γι’ αυτό και μετά θάνατον ο Θεός τον τίμησε με το χάρισμα της θαυματουργίας κατά των νοσημάτων των ζώων και των αγελαδικών.

Στο «Μαρτυρικόν» περί του αγίου Παρθενίου του ιστορικού κώδικα της μονής Δουσίκου διασώζεται επίσης ένα άλλο επεισόδιο από τη ζωή του αγίου πουδείχνει τη μεγάλη αρετή και φιλανθρωπία του. Κοντά στην Επισκοπή ζούσε ένας πτωχός άνθρωπος που είχε πέντε παιδιά. Είχε ένα χωράφι σε πετρώδες
έδαφος που ο ίδιος λόγω ασθένειας δεν μπορούσε να περιποιηθεί για να αποδώσει καρπό και να θρέψει την οικογένειά του. Ο άγιος που γνώριζε τα προβλήματα και τις ανάγκες των παιδιών του, πήγαινε μεσάνυχτα με το φεγγάρι και προσπαθούσε να καθαρίσει το κτήμα βγάζοντας από κει τις πέτρες μεγάλες και μικρές.

Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού κατάλαβε ότι κάποιος καθαρίζει το κτήμα και μια νύχτα που παραφύλαξε είδε ότι ήταν ο επίσκοπος Παρθένος. Ο άγιος «του έκανε δεσμό» να μη μαρτυρήσει σε κανένα το γεγονός και υποσχέθηκε ότι αυτός θα τον βοηθούσε να μεγαλώσει τα παιδιά του.

Το κήρυγμα του Αγίου είχε δυο στόχους: Πρώτα να τονώσει την πίστη των ανθρώπων στο Θεό και να τους κατευθύνει στη βασιλεία Του την Ουράνια και δεύτερο να διαφυλάξει κέραιη και ανόθευτη την ταυτότητα του βασανισμένου ρωμιού, τον Ελληνισμό δηλ. και την Ορθοδοξία. Συνεργάζεται γι’ αυτό με τους καπεταναίους του φημισμένου αρματολικιού των Ραδοβιζίων και με τους μοναχούς και λογίους της περιοχής για την παιεία και την ανάπτυξη των πνευματικών του παιδιών. Γίνεται έτσι ο πνευματικός πατέρας και διδάσκαλος της περιοχής που στηρίζει και δίνει φτερά στις ψυχές των υπόδουλων να δώσουν‐και όπως πραγματικά το έδωσαν‐ ακόμα και το αίμα τους όταν θα ερχόταν η ώρα του ξεσηκωμού.

Κατά την παράδοση ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός περνώντας από την περιοχή αυτή συναντήθηκε με τον Άγιο Παρθένιο (μέχρι σήμερα οι κάτοικοι του χωριού δείχνουν το τόπο της συναντήσεώς τους), συζήτησαν τα μεγάλα προβλήματα των υπόδουλων και μαζί επισκέφθηκαν το μοναστήρι της Ροβέλιστας ένα από τους λαμπρούς πνευματικύς φάρους από τότε μέχρι και σήμερα. Η μονή της Ροβέλιστας – υπαγόταν στον επίσκοπο Ραδοβισδίου – αποτελούσε κέντρο συνάντησης των αρματολών του αρματολικιού του Ραδοβισδίου και αντίστασης στον κατακτητή. Στο χώρο της επίσης λειτουργούσε σχολείο από τους πατέρες της μονής με πλούσια βιβλιοθήκη. Για τη δράση του αυτή το μοναστήρι καταστράφηκε από τους Τούρκους πολλές φορές και χάθηκε η πλούσια βιβλιοθήκη του.

Το τέλος της ζωής του
Η όλη ζωή και παρουσία του Αγίου Παρθενίου δεν άφησε ανενόχλητο τον κατακτητή. Γι’ αυτό και ο Άγιος σύμφωνα με μία παράδοση τιμωρήθηκε, καταδικάστηκε και υπέστη μαρτυρικό θάνατο για να συναριθμηθεί στη χορεία των Οσίων και νέων μαρτύρων Ιεραρχών της Εκκλησίας μα. Σύμφωνα όμως με άλλη παράδοση κοιμήθηκε οσιακώς την 21 Ιουλίου του 1777 και ετάφη πίσω από το Ιερό Βήμα του Επισκοπικού ναού τν Αγίων Αναργύρων.

Η ανακομιδή των λειψάνων του
Μετά από 35 περίπου χρόνια οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να κάνουν εκταφή του λειψάνου του Αγίου για να ενταφιάσουν ένα απότους διαδόχους του, τον επίσκοπο Καλλίνικο. Έτσι την 21 Ιουλίου του 1810, μια μέρα καλοκαιρινή και πολλή καυστική, άνοιξαν τον τάφο του. Άρρητη ευωδία πλημμύρισε όλο το χωριό και τη γύρω περιοχή και από τον καταγάλανο
ουρανό άρχισε να πέφτει λεπτή βροχή. Οι κάτοικοι θεώρησαν το γεγονός αυτό «σημείο» παρά του Θεού και απόδειξη αγιότητας του Αγίου Παρθενίου. Με ευλάβεια περισυνέλεξαν τα άγια λείψανα και τα τοποθέτησαν στην αγία Τράπεζα του ναού των Αγίων Αναργύρων.

Οι οικείοι του Αγίου όταν έμαθαν τα συμβάντα ζήτησαν να παραλάβουν τα άγια λείψανά του. Οι κάτοικοι του Βελεντζικού αρνήθηκαν να παραδώσουν τον ανεκτίμητο θησαυρό τους, τα λείψανα του αγίου επισκόπου τους και κατέφυγαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να διευθετήσει τη διαφορά. Το Πατριαρχείο έκρινε να παραμείνει η αγία κάρα στο Βελεντζικό – έδρα της επισκοπής – και τα άλλα λείψανα να δοθούν στους οικείους όπως και έγινε.

Στον ιστορικό κώδικα της μονής Δουσίκου αναφέρεται ότι τα λείψανα μοιράστηκαν σε πολλά μέρη. Δυο‐ τρία μέρη έφερε στη μονή ο ηγούμενος Κυπριανός, όπως διαβάζουμε σε ιδιόχειρο σημείωμα του σκευοφύλακα της μονής Χατζή‐ Γεράσιμου που βρέθηκε τυλιγμένο μαζί με άγια λείψανα: «Ἐδῶ ἔχω τυλιγμένα δίου λίψανα τοῦ ἁγίου Παρθενίου Ραδοβεσδίου 1858 ἔτους. ὁ τοῦ Δουσίκου σκευοφύλαξ Χατζη‐γεράσιμος ἐπιβαιῶ. Τὰ ὕφερεν ὁ κς Κυπριανός ἀπό Βελεντζικό ὁ νῦν ἡγουμενεύοντος ὁς τὶς ἰδίαις χείλεσιν μὲ  ὁμολόγησεν». Η σιαγόνα του Αγίου δόθηκε στη μονή Γρηγορίου του Αγίου Όρους από τον Επίσκοπο πρώην Σταγών Αμβρόσιο. Στη λειψανοθήκη επίσης (έτους 1848) του ναού του Αγίου Γεωργίου Κωστακιών (παλιότερα μονή του Αγίου Γεωργίου) έχουμε τη μία κλείδα του Αγίου.

Η τιμή του Αγίου
Η κάρα όμως του Αγίου Παρθενίου αποτελεί το κέντρο ευλάβειας και λατρείας των πιστών προς τον άγιο, που από την ημέρα της ανακομιδής του λειψάνου του γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουλίου με λαμπρή πανήγυρη. Η παλαιά ακολουθία (και κάποια ίσως εικόνα του) προς τιμήν του Αγίου που έγιναν την εποχή εκείνη χάθηκαν στο χαλασμό και τον αφανισμό του χωριού από τους Τούρκους μετά την ατχή επανάσταση των Ραδοβισδίων το 1854. Σώθηκε μόνο η αγία του κάρα την οποία ο ιερέας του χωριού με κίνδυνο της ζωής του μετέφερε στα χωριά του Βάλτου όπου και κατέφγε.

Το 1939 με φροντίδα του ηγουμένου της μονής του Δουσίκου –όπου τιμάται επίσης ο Άγιος‐ π. Συμεών Τσαγόπουλου και του διδασκάλου του Βελεντζικού Γεωργίου Βάκκα, συντέθηκε νέα ακολουθία προς τιμήν του Αγίου από τον αείμνηστο υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας π. Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη και εκδόθηκε μαζί με το συναξάρι του το 1971 από τον αείμνηστο Μητροπολίτη μας κυρό Ιγνάτιο τον Γ΄ .
Νέα έκδοση του βίου του και της ακολουθίας του έγινε το 1991 στα Τρίκαλα από τον διδάσκαλο Γεώργιο Μηλίτση, ο οποίος συνέθεσε και περιλάμβανε στην έκδοσή του παρακλητικό προς τιμή του Αγίου Κανόνα.

Τιμάται επίσης ο Άγιος και στη γενέτειρά του το χωριό Βατσουνιά της Καρδίτσας.

Πολλά και ποικίλα είναι τα θαύματα που αναφέρονται στον Άγιο από την επίγεια ζωή του μέχρι και σήμερα και πολλοί είναι οι κάτοιοι όλης της περιοχής μέχρι τα χωριά του Βάλτου οι οποίοι ομολογούν και διακηρύττουν τις θαυματουργίες που επιτελεί η άγια του κρα και ο αγιασμός του Αγίου.

Όλοι όσοι προστρέχουν με ευλάβεια προς τον Άγιο λαμβάνουν τη χάρη και τη δωρεά του που πλουσιοπάροχα πάντοτε έδινε και δίνει στ πνευματικά του παιδιά και τα «ευλογημένα» ζώα.

Ταῖς τοῦ Ἁγίου Παρθενίου πρεσβείαις Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν.

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών αποζημιώσεις ύψους 2 εκατ. ευρώ από τον ΕΛ.Γ.Α.

 

Την Τρίτη 19 Ιουλίου, ο ΕΛΓΑ καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές που επήλθαν κυρίως σε καλλιέργειες κηπευτικών, πατάτας, εσπεριδοειδών, μήλων και ελιάς από διάφορα ζημιογόνα αίτια (παγετός, χαλάζι, βροχοπτώσεις, ανεμοθύελλα κλπ) τη χρονική περίοδο Απριλίου 2010 – Δεκεμβρίου 2010, στις ακόλουθες ΠεριφερειακέςΕνότητες: 

Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κιλκίς, Κορινθίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Χαλκιδικής.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του οργανισμού στην διεύθυνση www.elga.gr.


Πατήστε
εδώ για να διαβάσετε όλα τα Δελτία Τύπου του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΗΓΗ: ΕΛΓΑ

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Πάνε για εκλογές στα Τζουμέρκα!!!

 


Τελικά η πρωϊνή ανάρτηση για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων δεν ήταν ράδιο-αρβύλα...
Είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ότι η εκλογή του Μαρίνου Γαρνέλη σαν δήμαρχου Κεντρικών Τζουμέρκων κρίθηκε ΑΚΥΡΗ!!!
Τώρα οι τρεις εναπομείναντες ( Χασιάκος, Καραβασίλη, ΚΚΕ) θα ζωστούνε όπλα και μπαλάσκες και με τα λάβαρα ορθά θα ξεκινήσουν καινούργιους αγώνες και αγωνίες...
Πάντως από χτες που έγινε γνωστή η απόφαση, επικρατεί αναβρασμός σε μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ στα ορεινά.
Παρόλο που η Σταυρούλα Καραβασίλη είχε το χρίσμα και αυτή έκανε την ένσταση εναντίον του Μαρίνου, δεν την βλέπω καθόλου καλά...
Οι "σύντροφοί" της ψάχνουνε δικαιολογίες για να την αδειάσουνε, όπως έκαναν και τον προηγούμενο Νοέμβρη.
Άλλο πράγμα είναι βέβαια να στηρίζουνε Γαρνέλη κι άλλο Χασιάκο, κι έτσι παρά το γεγονός ότι ο πρώην δήμαρχος Αγνάντων φαίνεται σαν φαβορί, προβλέπεται να παίρνει πρωτόγνωρα ποσοστά το ΚΚΕ...
Θα δούμε, πολύ μεγάλη σημασία έχει βέβαια η στάση του Μαρίνου, που χαίρει υπερκομματικής εκτίμησης στα χωριά του...

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Ο ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ.ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΥΡΟΓΟΥ

 ______________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


ΘΕΜΑ :Γνωμοδότηση για την προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού ισχύος 39.95 MW στη θέση Σπασμένο στα όρια των Δήμων Τετραφυλλίας-Γ.Καραϊσκάκη-Ηράκλειας Νομού Άρτας . = 47 ανεμογεννήτριες

Θέμα: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22 MW στη θέση "Βώλος" του Δήμου Ηράκλειας του Νομού Άρτας.  = 11 ανεμογεννήτριες

Θέμα: Γνωμοδότηση επί Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης που αφορά το έργο ¨Εγκατάσταση  Αιολικού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 25,5MW στην περιοχή «ΠΛΑΤΟΒΟΥΝΙ» στα όρια των δήμων Τετραφυλλίας και Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας¨ = 30 ανεμογεννήτριες

  Θέμα: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Αιολικού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26 MW στην θέση "Αετός" των δήμων Ηράκλειας και Τετραφυλίας του Ν.Άρτας. = 13 ανεμογεννήτριες
Δείτε τις τοποθεσίες στο χάρτη. Πατήστε για μεγαλύτερο μέγεθοςRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...