Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

ΜΕ 33 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7/2011 ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Άνω Καλεντίνη 22 Ιουλίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ: 7.704
ΔΗΜΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 27η μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή - βελτίωση δρόμων δήμου Τετραφυλλίας».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τετραφυλίας».
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή - βελτίωση δικτύων ύδρευσης».
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεσοπύργου».
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεγαλόχαρης».
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιώσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Δ. Κλειδιού».
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Γαλάνιο (Άγιοι Απόστολοι) Τ. Δ. Κλειδιού».
9. Έγκριση 1°" ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
10. Έγκριση Γ" ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Ρετσιανών» Δ' φάση.
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ρετσιανών» Γ" φάση.
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών».
13. Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής δημοτικών συμβούλων για παραλαβή υπηρεσιών.
14. Έκδοση απόφασης σχετικά με τα αυτοκίνητα του Δήμου.
15. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής μηχανήματος έργου.
16. Συζήτηση επί αιτήσεως συλλόγου Καλεντινιωτών Αρτας.
17. Συζήτηση επί αιτήσεως εκπολιτιστικού συλλόγου απανταχού Καστανιωτών.
18. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού συλλόγου Πέτρας.
19. Συζήτηση επί αιτήσεως Γ. Α. Σ. Ομόνοιας Πέτρας.
20. Συζήτηση επί αιτήσεως Α. Ο. Κ. Τζουμέρκων.
21. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού - Λαογραφικού συλλόγου Αστροχωρίου.
22. Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Αστροχωρίου.
23. Μετατόπιση περιπτέρου στην Τ. Κ. Διασέλλου.
24. Σχετικά με την απασχόληση προσωπικού καθαριότητας σε διπλή βάρδια.
25. Αποδοχή πίστωσης 25.700,00 6 για δράσεις πυροπροστασίας έτους 2011.
26. Διάθεση πίστωσης για την σύνταξη μελετών οδοποιίας, Π. Ε. και γεωλογικών μελετών για τα έργα «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά - Βελεντζικό» και «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά -Μεσόπυργος».
27. Καθορισμός θέσεων ασφαλτόστρωσης στο Τ. Δ. Καστανιάς.
28. Σχετικά με τον καθορισμό εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηράκλειας».
29. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.
30. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
31. Σχετικά με την ύδρευση της περιοχής «Φραμένη»
32. Αποδοχή μελέτης για κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Άνω Πέτρα.
33. Ψήφιση Ο. Ε. Υ. του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
Κωνσταντίνος Καλοχέρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...