Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Με 12 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  06 Οκτωβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 7702
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 10η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας», «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014» και «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 2. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καστανιωτών «Η γενέτειρα».
 3. Ανάκληση των αριθ. 88, 89, 90 και 91/2014 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
 4. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Κόκκινης Εκκλησιάς».
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕΡ του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 10. Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού κτιρίου στο Σύλλογο Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.
 11. Διαγραφή οφειλής από τον βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.
 12. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.
   Ο Πρόεδρος

                                Γεώργιος Κουρτέσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...