Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη:Στην ιστοσελίδα του Δήμου δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση για τα σημερινά Δημοτικά Συμβούλια! Γιατί;

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη http://www.gkaraiskakis.gr/ (15/11/13 ωρα: 8.30 πμ) δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση για τα σημερινά δύο Δημοτικά Συμβούλια, το πρώτο με θέμα τον προϋπολογισμό του 2014 στις 17.30 και  το δεύτερο στις 18.30 με άλλα θέματα.

         Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα Παρασκευή 15/11/13, στις 17.30μμ και στις 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη,  χωρίς να έχει κοινοποιηθεί η σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Δήμου, ούτε εστάλει για ανάρτηση στα ΜΜΕ, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι πολίτες του Δήμου για τα προς συζήτηση θέματα του οργάνου.

(έτσι και αλλιώς η ιστοσελίδα του Δήμου έχει καταρεύσει γιά μιά φορά ακόμα..."μάλλον τη ματιάσαμε"και αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να την επισκευτείτε)
ΩÏ� Î�ήμαÏ�Ï�οÏ� Î�εÏ�Ï�γίοÏ� Î�αÏ�αÏ�Ï�κάκη Ï�αÏ� καλÏ�Ï�οÏ�ίζÏ� Ï�Ï�ο δικÏ�Ï�ακÏ� Ï�Ï�Ï�ο Ï�οÏ� Î�ήμοÏ� μαÏ�. Î�Ï�Ï� Ï�ον ηλεκÏ�Ï�ονικÏ� αÏ�Ï�Ï� ιÏ�Ï�Ï�οÏ�ο, εÏ�ιθÏ�μοÏ�με να Ï�αÏ� Ï�αÏ�οÏ�Ï�ιάÏ�οÏ�με Ï�ην Ï�μοÏ�Ï�η Ï�εÏ�ιοÏ�ή μαÏ� και να ανοίξοÏ�με μία ακÏ�μη οδÏ� εÏ�ικοινÏ�νίαÏ� με Ï�οÏ�Ï� δημÏ�Ï�εÏ�  και Ï�οÏ�Ï� εÏ�ιÏ�κέÏ�Ï�εÏ� μαÏ�.  ΠεÏ�ιÏ�Ï�Ï�Ï�εÏ�α.
    

   Απ ότι γνωρίζουμε με τον Κανονισμό Λειτουργίας  (Άρθρο 3 παραγ 6 )η πρόσκληση του Δημοτικού  Συμβουλίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.
        Τα ερωτήματα μας γιατί δεν κοινοποιήθηκαν οι προσκλήσεις, περιμένουν απάντηση τόσο από τον Δήμαρχο κ.Γαλλίκα όσο και από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνο Γεωργούλα.

  Ακολουθούν τα κείμενα των προσκλήσεων: (Η πληροφόρηση προέρχεται από Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος έκανε τον κόπο να μας κοινοποιήσει την πρόσκληση):

 

Άρθρο 3
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου
(άρθρο 67 Ν.3852/2010)

1.            Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2.            Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
3.            Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).
4.            Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του.
5.            Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την Πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.3852/2010.

6.            Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Nεώτερη ενημέρωση...Παρασκευή 15/11/13 ώρα 12.30 μμ
Η ιστοσελίδα  του Δήμου http://www.gkaraiskakis.gr/ λειτουργεί και έχουν αναρτηθεί και οι οι προσκλήσεις των δύο συμβουλίων. 
Ελπίζουμε την επόμενη φορά να αναρτηθούν τρείς μέρες πριν το συμβούλιο και όχι τρείς ώρες....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...