Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.Αιολικός σταθμός στη θέση «Κοκκινόλακκα» στα Τζουμέρκα ( Βίντεο)


Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου  2013 και ώρα 12.00 π.μ. συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα  ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων και τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 11ου Πρακτικού της  Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
(15/10/2013)
-Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού  & Αθλητισμού και αφορά την έκθεση: «ΠΥΡΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΗΓΗΤΩΡ – Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ» ως προς τον χρόνο περαίωσης.
-Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση υδραύλακα περιοχής Πολιτσών Χρυσοβίτσας (Προμήθεια σωλήνων)», προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ και ορισμό δύο (2) μελών με τον αναπληρωτή τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
-Τροποποίηση της  από 30-03-2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας  και του Δήμου Φιλιατών που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών» ως προς το άρθρο 1 «Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης» και άρθρο 2 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων» αυτής.
-Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναθεώρησης και διόρθωσης σφαλμάτων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ) του Δήμου Ηγουμενίτσας Νομού Θεσπρωτίας» προεκτιμώμενης αμοιβής 39.600,00 ευρώ.
-Τροποποίηση της από 10-09-2012 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας  και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στις εκβολές Καλαμά» ως προς το άρθρο 6 «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης» αυτής.
-Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «Τσούμπα- Πέντε Πηγάδια- Τσούκα», περιοχής Λάκκας στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι κκ. Ανδρέας Αναστασίου, Άγγελος Αναστασίου και Ανδρέας Θώμος (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
-Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά ερευνητικές εργασίες λατομείου μαρμάρων στη θέση «Ασφακιά», Τ.Κ. Μεσοβουνίου, του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Β.Ε.Ε.».  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
-Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο στο ρέμα Λεπιανών, στην Τ.Κ. Λεπιανών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΘΕΩΝ ΑΤΕ».   (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
-Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 21,25 MW, στη θέση «Κοκκινόλακκα», Δήμων Κ. Τζουμέρκων & Γ. Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία : «BUSINESS ENERGY A. E.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
-Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Τύρια, στη θέση Ποταμιά της Τ.Κ. Ασπροχωρίου, Δ.Ε. Σελλών, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  εταιρεία «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...