Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Στις 12 Νοεμβρίου η δημοπράτηση της πλατείας Μηλιανών ( 995.000 ευρώ )


ΜΗΛΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
Αρ. Πρωτ. 10.839 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της πράξης: 
 «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Μηλιανών» 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Νοεμβρίου του 
έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο Άνω Καλεντίνης Άρτας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το 
σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
βελτιώθηκε με τους Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, 
Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Μηλιανών». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176183

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με 
αριθμό θεώρησης 29/2012 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, ανέρχεται 
στο ποσό των 801.999,35 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση ,Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
995.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση, Φ.Π.Α.). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...