Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Με 8 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη ( 29-10-13 ) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

                                                     
                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.Έγκριση μετακίνησης δημάρχου στην Καβάλα για συμμετοχή του σε συνέδριο την 1 και 2/11/13.
2.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου <<Εσωτερική οδοποιία Τετραφυλίας>>
3.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου <<Οδοποιία Δ.Ε Ηρακλείας>>
4.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
5.Έγκριση-βεβαίωση περαίωσης της μελέτης <<Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Τρία Σύνορα έως Κράβαρη>>
6.Έγκριση-βεβαίωση περαίωσης της μελέτης <<Τοπογραφικές αποτυπώσεις από Γριτζελούλα έως Διάσελλο>>.
7.Ψήφιση πίστωσης για την Κοινωφελή Επιχείρηση για την απασχόληση των 27μηνων.
8.Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου στην ΕΕΤΑΑ (πλατεία Ζυγού και Γιαννιώτη).


                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...