Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη

Θέμα 1ο. "Έγκριση Πρωτ. Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Βελτίωση δικτύων Ύδρευσης Πηγών" Δ.Ε. Τετραφυλίας

Θέμα 2ο."Έγκριση 1ου Ανακ. Πίνακα Εργασιών του έργου "Ύδρευση Δ.Δ. Πηγών""

Θέμα 3ο. "Έγκριση Πρωτ. Προσωρινής Παραλαβής του Έργου "Διαμορφώσεις πλατειών Τ.Δ. Πηγών""

Θέμα 4ο. "Έγκριση Πρωτ. Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Συντήρηση-Επισκευή ομβροδεξαμενών Μεγαλόχαρης""

Θέμα 5ο. "Αποδοχή, εγγραφή στον προϋπ/σμό, κατανομή και ψήφιση πίστωσης 4.270,00 ευρώ για "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων""

Θέμα 6ο. "Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του Κέντρου "ΔΗΜΗΤΡΑ" στην Άνω Καλεντίνη"

Θέμα 7ο. "Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη εξόδων μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας"

Θέμα 8ο. "Λήψη νέας απόφασης για απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012"

Θέμα 9ο. "Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου "Βελτίωση-ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά-Βελεντζικό"

Θέμα 10ο. "Έγκριση τεχνικής μελέτης του έργου "Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά-Μεσόπυργος"

Θέμα 11ο. "Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης "Περί ψήφισης προϋπ/σμού οικον. έτους 2012

Θέμα 12ο. "Επανεξέταση υποβολής πρότασης ένταξης έργων στο Ε.Σ.Π.Α. (οδοποιία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...