Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

165 θέσεις εργασίας στους Δήμους Γ. Καραϊσκάκη, Κ. Τζουμέρκων και Νικ. Σκουφά


Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 165 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους Δήμους Γ. Καραϊσκάκη, Κ. Τζουμέρκων και Νικ. Σκουφά.  
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί από τον φορέα εντός των ημερών.
Οι θέσεις είναι:
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
YE ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ40
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ34
ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ4
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ3
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ1
ΠΕ Η ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2
ΠΕ Η ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ Η ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3
ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ)1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ2
ΠΕ Η ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ1
ΠΕ Η ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ2
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ2
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ2
ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/ΤΕ Η ΔΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ2
ΠΕ Η ΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...