Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Με 13 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (Δήμου Γ.Καραϊσκάκη)

Παρακαλούμε όπως την 20h του μήνα Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη 18:00
προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σια κατωτέρω θέματα:


ΗΜΕΡΗΣΙΛ ΔΙΑΤΑΞΗ
1°. «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και καθορισμός ειδικοτήτων
2°. «Τροποποίηση απόφασης του Δ.Σ. σχετικής με την συγκρότηση επιτροπή; κατάρτισης Μητ­ρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2011»
3". «Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων’»
4°. «Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπαλλήλων για την διεκπεραίωση εγγράφων αλλοδαπών
5°. «Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση αρμοδιοτήτων ορεινών - μειονεκτικών Δήμων ·
6°. «Εξέταση αιτημάτων ύδρευσης: α) Τζουμανίκα Κων νου και β) Στούκα Αθανάσιου, στην Τ.Κ. Καστανιά
7°. «Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Άνω Καλεντίνης · σχετι­κά με παραχώρηση χρήσης αυλείου χώρου και αίθουσας Δημ. Σχολείου Ανω Καλεντίνης για διοργάνωση εκδήλωσης στις 28 Ιουλίου 2012»
8" «Εξέταση αιτήματος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλεντινιωτών για: α) παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου και αιθουσών Λυκείου - Γυμνασίου Άνω Καλεντίνης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από 06.08.2012 μέχρι και 12.08.2012 k β) παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου Δημ. Σχολείου Ανω Καλεντίνης για πραγματοποίηση μουσικής παράστασης»
9° «Εξέταση αιτήματος Παπαγεωργίου Μάρκου του Χρ. για παραχώρηση χρήσης πλατείας Ανω Πέτρας στις 19 και 20 Ιουλίου 2012»
10°. «Εξέταση αιτήματος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κλειδιού για παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημ. Σχολείου Κλειδιού για την στέγαση των γραφείων του Συλλόγου »
11°. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εξασφάλιση απαραίτητων πιστώσεων»
12°. «Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου καταστήματος με δημοπρασία στον Αγιο Νικόλαο Πηγών»
13°. «Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο με βάση τις διατάξεις του άρθ. 12 του Ν.4071.2012»

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
 Κωνσταντίνος Καλοχέρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...