Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Με γεωγραφική ένδειξη το τσίπουρο Ηπείρου

H γεωγραφική ένδειξη «Ηπείρου» ή «Ηπειρώτικο» αναγνωρίζεται για το αλκοολούχο ποτό «τσίπουρο». Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση οι όροι και οι προϋποθέσεις γεωγραφικής ένδειξης για το τσίπουρο Ηπείρου.
Αναγνωρίζεται με υπουργική απόφαση η γεωγραφική ένδειξη «Ηπείρου» ή «Ηπειρώτικο» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης του αλκοολούχου ποτού «τσίπουρο», υπό την προϋπόθεση ότι τούτο παράγεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης «τσίπουρο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής.
Αναλυτικότερα, με την με αριθμό 30/077/3278/2011 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3211/Β/30 – 12 – 2011, προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
*η διαδικασία παραγωγής, από το στάδιο της απόσταξης των στεμφύλων σταφυλής, έως την τελική παρασκευή, και η εμφιάλωση του ποτού, πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου,
*το απόσταγμα των στεμφύλων σταφυλής επαναποστάζεται και κατά την έξοδό του από τους άμβυκες απόσταξης πρέπει να έχει αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 50% vol και μικρότερο από 86% vol στους 20 οC,
*κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές του τσίπουρου, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας
Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση τσίπουρου με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται οι όροι της εν λόγω απόφασης.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Ηπείρου» ή «Ηπειρώτικο», λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου ποτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...