Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Η πρώτη αντίδραση για τα Αιολικά στο Γεραμπή


ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ

Πρακτικό Ν.39
Σήμερα Παρασκευή στις επτά (7) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) και ώρα 19:30 μ.μ. στην Άνω Καλεντίνη συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου με θέμα: '' Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το τμήμα Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας''
Παρόντες όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι από έγγραφο που περιήλθε στα χέρια του προκύπτει ότι η ανωτέρω Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας χωρίς να μας ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη αλλά ούτε καν να μας ενημερώσει προέβη στη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση στην θέση " Γεραμπή " του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, μεγάλο μέρος της οποίας εκτάσεως ανήκει στο Συνεταιρισμό μας με απόφαση του ανωτάτου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.
Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομοφώνως , όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβεί στην Άρτα και αναθέσει στο δικηγόρο Δημήτριο Τσίρκα όπως α) να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ανακληθεί η συνημμένη σε απλό αντίγραφο με αριθμό πρωτ. 70490/1591(σχετ. 13160/287) της 16ης Ιανουαρίου 2014 απόφαση που αφορά την ανωτέρω αναφερθείσα χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και β) να κινήσει κάθε νόμιμη διαδικασία για τυχόν ποινικές ευθύνες αυτών που εμπλέκονται στην έκδοση μιας τέτοιας αποφάσεως και ενεργεί παν ό,τι απαιτείται για την προάσπιση των συμφερόντων του Συνεταιρισμού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...