Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Προσωρινός πίνακας κατάταξης των 7.400 ανέργων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και πίνακας αποκλειομένων

OAED Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από τον ΟΑΕΔ οι πίνακες:
 A) Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» ο οποίος αφορά σε 7.400 ωφελούμενους ανέργους και
 B). ο πίνακας αποκλειόμενων για το ίδιο πρόγραμμα.
 Προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων
 Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ:
 Ονοματεπώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Α, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Β, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Γ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Δ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Ε, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Ζ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Η, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Θ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Ι, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Κ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Λ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Μ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Ν, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Ξ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Ο, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Π, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Ρ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Σ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Τ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Υ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Φ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Χ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Ψ, Αρχείο XLS
 Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες που αρχίζουν από Ω, Αρχείο XLS
 Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης σε ένα αρχείο zip (περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω ονόματα), Αρχείο ZIP
 Πίνακας αποκλειομένων Aρχείο XLS
 Εδώ θα βρείτε τη Φόρμα Ηλεκτρονικής Ένστασης. Η υποβολή των ενστάσεων λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η Μεσημβρινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...