Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Δ.Σ. Γ. Καραϊσκάκη στις 08-09-11 στις Πηγές Άρτας (Ιστορική Έδρα)-Δείτε τα θέματα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Άνω Καλεντίνη 02 Σεπτεμβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 8.959
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ                                                 ΠΡΟΣ: Τ    Δημ. Σύμβουλο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 08η  μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της ιστορικής έδρας του δήμου στις Πηγές Άρτας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αποδοχή - διάθεση αυτοκινήτου για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Πηγών».
3. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.
4. Διάθεση πίστωσης για επισκευή - συντήρηση σχολείου Περδικοράχης.
5. Εκλογή αντιπροσώπων για τη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ).
6. Καθορισμός εργασιών του έργου «Δημοτική οδοποιία».
7. Συζήτηση επί γνωμοδότησης επιτροπής για ακαταλληλότητα μηχανήματος έργου.
                                                                                                          Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
                                                                                                         Κωνσταντίνος Καλοχέρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...