Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Με 13 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή 14- 12- 2012 το Δ.Σ. του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη

     

                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή τροποποιημένης μελέτης για το έργο  <<Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μηλιανών>>.
2. Εγκριση 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου  <<Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο γήπεδο    ποδοσφαίρου>>.
3. Έγκριση απόφασης δημάρχου για διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο Ρετσιανών - Καστανιάς.
4. Καθορισμός εργασιών του έργου  <<Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ηρακλείας>>.
5. Καθορισμός εργασιών του έργου  <<Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε  Γ.Καραϊσκάκη>>.
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού.
7. Διαγραφή οφειλής απο το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
8. Έγκριση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο του Κ.Ε.Γ.Ε.
9. Έγκριση αίτησης σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης στην Τ. Κ. Μηλιανών.
10. Παραχώρηση επί πλέον έκτασης βοσκοτόπου στον κ. Φορτοτήρα Γρηγόριο στην Τ.Κ. Μεγαλόχαρης.
11. Εγγραφή πίστωσης 50.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό απο τη ΜΟΔ. Α. Ε. για την επιτάχυνση διαδικασιών του ΕΣΠΑ.
12. Γνωμοδότηση για ένταξη δασικών έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 και στον Ειδικό Φορέα Δασών έτους 2013.
13. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος Εργων έτους 2013.                                                                                                             ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                                       Κων/νος Καλοχέρης    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...