Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Με 10 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη 19 -2 - 15 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη

Αποτέλεσμα εικόνας για δημος γ καραισκάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη 13 Φεβρουαρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ:  837
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

                                                                                                       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις δρόμου Μηλιανά – Πέρδικα».
  2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
  3. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής νομού Άρτας.
  4. Αποδοχή όρων της πρόσκλησης για ένταξη του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Διασέλλου» στο Πράσινο Ταμείο και εξουσιοδότηση Δημάρχου.
  5. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσοπύργου».
  6. Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2014.
  7. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
  8. Καθορισμός εργασιών έργων οδοποιίας έτους 2015.
  9. Ανάκληση της με αριθμό 128/2011 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου (αφορά την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Γεραμπή).
  10. Έκφραση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 25MW, στη θέση Γεραμπή, Δήμου Γ. Καραϊσκάκη Π. Ε. Άρτας».
      


     Ο Πρόεδρος

  Γεώργιος Κουρτέσας.                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...