Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ: Ο Περικλής Μίγδος νέος Δήμαρχος


Από την πρώτη Κυριακή εκλέχτηκε ο Δήμαρχος στον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη. Ο Περικλής Μίγδος κέρδισε τον πρώην –πλέον- Δήμαρχο Δημήτρη Γαλλίκα με 58%. Ο Περικλής Μίγδος ήλθε πρώτος στη Δ.Ε. Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ με 72,51%, που του έδωσε και τη νίκη αφού ο Δημήτρης Γαλλίκας ήλθε πρώτος στη Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ με 50,10% και στη ΔΕ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ με 50,30%.
Αναλυτικά
Σε 31 επί συνόλου 31 Εκλ. Τμημάτων τα τελικά αποτελέσματα, στις Δημοτικές Εκλογές Γεωργίου Καραϊσκάκη έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 11.811, Άκυρα 161, Ποσοστό: (2,27%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς, 7.088, Ποσοστό: (60,01%) επί των εγγεγραμμένων
Λευκά: 43, Ποσοστό: (0,61%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 204 (2,88%) επί των ψηφισάντων
Αποχή: 4.723, Ποσοστό: (39,99%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα: 6.884, Ποσοστό: (97,12%) επί των ψηφισάντων
1. ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΙΓΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ: 4.007, Ποσοστό: 58,21%
2. ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.877, Ποσοστό: 41,79%
ΔΕ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
Σε 12 επί συνόλου 12 Εκλ. Τμημάτων στην ΔΕ Γεωργίου Καραϊσκάκη τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 4.085 Άκυρα 53(2,03%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς, 2.616 (64,04%) επί των εγγεγραμμένων
Λευκά, 9 (0,34%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 62 (2,37%) επί των ψηφισάντων
Αποχή 1.469 (35,96%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα 2.554 (97,63%) επί των ψηφισάντων
1.ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΙΓΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ: 1.852- 72,51%
2.ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 702-27,49%
ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Σε 6 επί συνόλου 6 Εκλ. Τμημάτων 100,00% στη ΔΕ Ηρακλείας
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 2.627 Άκυρα 48 (3,07%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς, 1.563 (59,50%) επί των εγγεγραμμένων
Λευκά 16 (1,02%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 64 (4,09%) επί των ψηφισάντων
Αποχή 1.064 (40,50%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα 1.499 (95,91%) επί των ψηφισάντων
1.ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 751- 50,10%
2.ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΙΓΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ: 748-49,90%
ΔΕ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ
Σε 13 επί συνόλου 13 Εκλ. Τμημάτων της ΔΕ Τετραφυλίας τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 5.099 Άκυρα 60 (2,06%) επί των ψηφισάντων
Ψηφίσαντες Εκλογείς: 2.909 (57,05%) επί των εγγεγραμμένων
Λευκά: 18 (0,62%) επί των ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 78 (2,68%) επί των ψηφισάντων Αποχή 2.190 (42,95%) επί των εγγεγραμμένων
Έγκυρα 2.831 (97,32%) επί των ψηφισάντων
1.ΡΑΔΟΒΥΖΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 1.424-50,30%
2. ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΙΓΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ: 1.407 - 49,70%
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη-κατανομή εδρών
Εκλογικά Τμήματα: 31/31, Ποσοστό: 100,00%
ΜΙΓΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ: 58,21%, Έδρες: 13
ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 41,79% Έδρες: 8


Πηγή
http://www.ixotisartas.gr/newspaper/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...