Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γ.Καραϊσκάκη (Παρασκευή 11/4/2014)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-04- 2014

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Διασέλλου για παραχώρηση χώρου στέγασης των γραφείων του.
Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσοπύργου».
Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
Διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
3η τροποποίηση προϋπολογισμού.
Συζήτηση επί αιτήσεως εφημερίου ενορίας Κλειδιού.
Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων για επέκταση σχεδίου πόλεως Παναγιάς Διασέλλου.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γεωργούλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-04- 2014 - απολογισμός

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γεωργούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...